Detail předmětu

Technologie pozemních komunikací (R)

Akademický rok 2023/24

NMB007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 2. ročník

Principy funkce běžných silničních strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly jakosti. Technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb při provádění technologických prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, podkladní vrstvy, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby silnice a městských komunikací, dle konkrétního projektu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem je znalost o provádění silničních technologií, použitých strojích, zařízení a výroben s plánováním sestav strojů na provádění, údržbu a opravy pozemních komunikací.

Znalosti

Studenti se seznámí s prováděním silničních technologií, používanými stroji, se zařízením a výrobnami, s plánováním sestav strojů na provádění, údržbou a opravami pozemních komunikací.

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK.
2. Technologie provádění zemních prací a stroje pro zemní práce.
3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy.
4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy – technologie provádění.
5. Asfaltové směsi vyráběné za horka – technologie provádění.
6. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy – technologie provádění.
7. Stavba cementobetonových krytů.
8. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
9. Oprava, údržba a recyklace vozovek.
10. Exkurze na obalovnu asfaltových směsí, písemný test.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Technologie pozemních staveb. Zakládání pozemních staveb. Technologie provádění pozemních staveb. Strojní mechanismy. Management staveb

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK. 2. Technologie provádění zemních prací a stroje pro zemní práce. 3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy. 4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy – technologie provádění. 5. Asfaltové směsi vyráběné za horka – technologie provádění. 6. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy – technologie provádění. 7. Stavba cementobetonových krytů. 8. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi 9. Oprava, údržba a recyklace vozovek. 10. Exkurze na obalovnu asfaltových směsí, písemný test.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání týkající se zemních prací. 2. Konzultace k řešení zemních prací. 3. Obsah norem a systém kvality. 4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev. 5. Konzultace k řešení podkladních vrstev. 6. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev. 7. Konzultace k řešení asfaltových vrstev. 8. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev. 9. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev. 10. Exkurze na obalovnu asfaltových směsí. Test. Klasifikovaný zápočet.