Detail předmětu

Plastické látky

Akademický rok 2023/24

NJA030 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 1. ročník

Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v ČR i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Předmět pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, PVC , polyamidech, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech.
Výčet materiálů je doplněn typickými výrobky s popisem vlastností a důvodech výběru konkrétního polymeru.
Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.
Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem výuky je podat komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí.Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností.Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů - hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí, o nových plastických materiálech s maximální životností, o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů se zaměřením na sanace betonových konstrukcí.

Osnova

1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení.
2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
3. Vlastnosti plastických látek.
4. Celulóza, polyetylén.
5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC.
7. Polyamidy, polystyren.
8. Epoxidové pryskyřice.
9. Polyestery.
10. Polyuretany.
11. Akrylové polymery – polyakryláty.
12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.).
13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů.

Prerekvizity

Předmět Plastické látky příliš nenavazuje na předchozí předměty., ale student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit elementární pojmy z chemie, zkoušení materiálů a základních principů kompozitů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení. 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností. 3. Vlastnosti plastických látek. 4. Celulóza, polyetylén. 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon. 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC. 7. Polyamidy, polystyren. 8. Epoxidové pryskyřice. 9. Polyestery. 10. Polyuretany. 11. Akrylové polymery – polyakryláty. 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.). 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem. 2. Stanovení difúzních vlastností folií a nátěrů z plastických látek. 3. Stanovení difuzních vlastností pro CO2 na nátěrech určených pro betonové konstrukce. 4. Příprava PVC plastisolů, zkoušky adheze, pevnosti, použití různých receptur a želatinačních teplot. 5. Teorie identifikace a identifikace plastických látek v plameni, zkouška rozpustnosti a pyrolytická zkouška plastických látek. 6. Infračervená spektroskopie- identifikace plastických látek. 7. Příprava a stanovení vlastností polymerbetonů a polymerních malt. 8. Příprava fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice. 9. Příprava polymercementových malt a stanovení jejich vlastností. 10. Příprava polymerních stěrek, aplikace na vodorovné povrchy, zkoušení. Příprava hutných a mezerovitý polymerbetonů. 11. Stanovení chemické odolnosti plastických látek v různých agresivních prostředích, Praktická aplikace analýz při hodnocení materiálu exponované v konkrétních podmínkách. 12. Exkurze (např. Fatra Napajedla, Barum, nebo Rimtech apod.). 13. Zápočtový test, kontrola protokolů, udělování zápočtu.