Detail předmětu

Maltoviny 3

Akademický rok 2023/24

NJA029 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 1. ročník

Mechanismus tvorby síranových pojiv, zušlechtění vlastností síranových pojiv.
Využití vápna a vápenců mimo obor stavebního průmyslu.
Hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních či netradičních surovin.
Struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů.
Speciální cementy.
Suroviny pro výrobu suchých maltových směsí, vlastnosti suchých maltových směsí a možnosti jejich modifikace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Zdroje uhličitanu vápenatého a hořečnatého pro výrobu anorganických pojiva a jejich využití v technické praxi mimo stavebnictví.
2. Zdroje a využití síranů vápenatých pro výrobu anorganických pojiv.
3. Zdroje a využití oxidu hlinitého a železitého pro výrobu anorganických pojiv.
4. Zdroje a využití oxidu křemičitého pro výrobu anorganických pojiv.
5. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: modifikační přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry.
6. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: modifikační přísady, přehled a mechanismus jejich působení, pigmenty, vliv domletí anhydritu.
7. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historizujicí malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin.
8. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj.
9. Slínkové minerály, mechanismus jejich hydratace a tvorba hydratačních produktů.
10. Belitický, BCSA a CSA cement: příprava, fázové složení a vlastnosti.
11. Ostatní speciální cementy: příprava, fázové složení a vlastnosti.
12. Příprava a vlastnosti průmyslově vyráběných suchých maltových směsí: tmely, malty, omítky.
13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: stínicí barytové směsi, samonivelační směsi.

Prerekvizity

Základní znalosti v oboru maltovin v rozsahu bakalářského studia Fakulty stavební VUT.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zdroje uhličitanu vápenatého a hořečnatého pro výrobu anorganických pojiva a jejich využití v technické praxi mimo stavebnictví. 2. Zdroje a využití síranů vápenatých pro výrobu anorganických pojiv. 3. Zdroje a využití oxidu hlinitého a železitého pro výrobu anorganických pojiv. 4. Zdroje a využití oxidu křemičitého pro výrobu anorganických pojiv. 5. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: modifikační přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry. 6. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: modifikační přísady, přehled a mechanismus jejich působení, pigmenty, vliv domletí anhydritu. 7. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historizujicí malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin. 8. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj. 9. Slínkové minerály, mechanismus jejich hydratace a tvorba hydratačních produktů. 10. Belitický, BCSA a CSA cement: příprava, fázové složení a vlastnosti. 11. Ostatní speciální cementy: příprava, fázové složení a vlastnosti. 12. Příprava a vlastnosti průmyslově vyráběných suchých maltových směsí: tmely, malty, omítky. 13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: stínicí barytové směsi, samonivelační směsi.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Laboratorní řád, teoretický popis zkušebních postupů. 2. Příprava vzorků vysokohodnotného síranového pojiva dehydratací sádrovce. 3. Příprava vzorků kalcium hydrosilikátů v různých podmínkách. 4. Provedení mineralogických analýz připravených vzorků pomocí X-ray difrakční analýzy a skenovací elektronové mikroskopie. 5. Vyhodnocení dosažených výsledků analýz síranového pojiva a kalcium hydrosilikátu. 6. Kontrola protokolů, zápočet.