Detail předmětu

Experimentální metody vyšetřování konstrukcí

Akademický rok 2023/24

NIB015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Metody ověřování spolehlivosti návrhu inženýrské konstrukce a testování znaků spolehlivosti existujících konstrukcí.
Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování, výpočetní a fyzikální model, zákony modelové podobnosti pro statické a dynamické úlohy.
Uspořádání modelových zkoušek, způsoby zatěžování a metody snímání statických a dynamických veličin. Stanovení chyb snímaných veličin, metrologie.
Bezdotykové metody snímání deformací, digitální analýza obrazu a jeho zpracování. Principy lomové mechaniky. Měření parametrů pro stanovení napjatosti.
Měření na realizovaných stavbách a srovnání výsledků s modelovým měřením. Automatizace měření.
Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základní orientace v oblasti metod experimentální analýzy stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků v návaznosti na analytické modelování při stochastickém přístupu.

Znalosti

Student se bude elementárně orientovat v oblasti metod experimentální analýzy stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků v návaznosti na analytické modelování při stochastickém přístupu.

Osnova

1. Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování.
2. Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí.
3. Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
4. Experimentální zatěžovací zkoušky.
5. Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí.
6. Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ.
7.–8. Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů.
9.–10. Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Prerekvizity

Fyzikálně mechanické a lomové vlastnosti stavebních látek, základní metody zkoušení a diagnostiky stavebních konstrukcí, prostředky pro numerickou analýzu konstrukcí, základy teorie statistiky a pravděpodobnosti.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování. 2. Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí. 3. Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů. 4. Experimentální zatěžovací zkoušky. 5. Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí. 6. Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ. 7.–8. Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů. 9.–10. Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů. 2. Experimentální zatěžovací zkoušky. Způsoby zatěžování, metody snímání statických a dynamických veličin. 3. Metody měření relativních deformací – tenzometrie. 4. Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách. 5. Experimentální metody při ověření spolehlivosti dodatečného zesílení nosných prvků stavebních konstrukcí. 6. Metoda plochých lisů při diagnostice zděných konstrukcí. 7.–8. Zatěžovací zkoušky keramických stropních dílců CSD HURDIS. Metodika zatěžovací zkoušky výseku konstrukce. 9.–10. Aplikace metod bezdotykového měření poměrných deformací při tahové zkoušce. Monitoring vzniku a rozvoje trhlin.