Detail předmětu

Diplomový seminář

Akademický rok 2023/24

NIA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-MI zimní semestr 2. ročník

Diplomový projekt je vymezen zaměřením či oblastí zpracování diplomové práce. Jedná o řešení infrastruktury území či souboru staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Prerekvizity

Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru městské inženýrství.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.