Detail předmětu

Vybrané statě z pozemního stavitelství 2

Akademický rok 2023/24

NHB055 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

Předmět je zaměřen na seznámení s vybranými specializovanými stavbami a konstrukcemi z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o možnostech navrhování staveb garáží, halových objektů, vybraných veřejných a zemědělských staveb. Dále student získá základní přehled o možnostech řešení staveb na bázi dřeva. Student by si měl osvojit zásady architektonického, typologického a konstrukčního řešení výše uvedených vybraných staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení.
2. Mateřské školky a jesle. Základní a střední školy .
3. Tělocvičny a sportovní haly.
4. Kryté bazény.
5. Zdravotnická zařízení.
6. Nemocnice.
7. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
8. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
9. Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
10. Dřevostavby – základní přehled staveb na bázi dřeva. Specifika návrhu staveb na bázi dřeva.

Prerekvizity

Student využije již získaných znalostí z oblasti stavební fyziky (tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení interiéru budov), požární bezpečnosti staveb a pozemního stavitelství, které získal absolvováním předepsaných předmětů v předchozím studiu.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení. 2. Mateřské školky a jesle. Základní a střední školy . 3. Tělocvičny a sportovní haly. 4. Kryté bazény. 5. Zdravotnická zařízení. 6. Nemocnice. 7. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí. 8. Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka. 9. Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat. 10. Dřevostavby – základní přehled staveb na bázi dřeva. Specifika návrhu staveb na bázi dřeva.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení a seznámení se s obsahem cvičení. Zadání garážového nebo parkovacího stání ve vybraném objektu. 2. Řešení detailů garážových nebo parkovacích stání. 3. Návrh opláštění halového objektu lehkým kovoplastickým pláštěm. 4. Řešení detailů opláštění halového objektu. 5. Podrobný návrh v podobě studie vybrané veřejné, nebo zemědělské stavby. 6. Konzultace. 7. Návrh konstrukčního systému rodinného domu na bázi dřeva. 8. Návrh skladby obvodové stěny a ploché střechy dřevostavby. 9. Konzultace. 10. Zápočet.