Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-PST)

Akademický rok 2023/24

NHB054 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

V rámci předmětu student prokazuje schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci stavebně technického řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro provádění stavby. Textová část popisuje místo stavby a technické řešení nosných i doplňujících konstrukcí stavby, stanovení energetické náročnosti objektu a požárně bezpečnostního řešení. Grafická část se zpracovává ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Student během semestru kompletuje dosažené teoretické znalosti a řeší dokumentaci pro provedení stavby u konkrétního případu stavebního objektu.

Znalosti

Student musí prokázat schopnost vypracovat částečné stavebně
technické řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro
provedení stavební části včetně části zadaných specializací.

Prerekvizity

Zvládnutá obsahová náplň předmětů zahrnutá v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství a dále ve 2. a 3. semestru navazujícího magisterského studia.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům kmenové fakulty

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–3. Návrh dispozice stavby M 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace. 4.–5. Půdorysy podlaží, M 1:100. 6. Řezy, M 1:100. 7. Konstrukce zastřešení, M :100, Pohledy, M 1:100. 8. Detaily. 9. Technická zpráva, Situace, M 1:200. 10. Klasifikace.