Detail předmětu

Konstrukční detail (S-PST)

Akademický rok 2023/24

NHB049 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

Konstrukční detail tvoří základní vztah mezi architekturou a konstrukcí. Strukturou je zde konstrukce, jejíž jednotlivé díly a prvky jsou upraveny do celku, respektujícího jak statická, tak i architektonická hlediska komplexně i v detailu. Pro celkové působení díla je tato skutečnost rozhodující. Detail je propojen s konstrukcí řadou funkčních vazeb. K funkčním vztahům patří: působení vnitřních a vnějších vlivů prostředí na stavbu, funkčnost a výtvarný záměr, statika a dynamika konstrukce, optimální energetická náročnost, vzájemné vztahy detailu a celku, technologie a proveditelnost, funkčnost, provozní spolehlivost a ekonomika.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Konstrukční – stavebně architektonický detail se v rozhodující míře podílí na celkové úrovni stavby. Student pod vedením učitele řeší konstrukční detaily z konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.

Znalosti

Student musí prokázat schopnost řešení konstrukčních detailu konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.

Prerekvizity

Teorie konstrukcí pozemních staveb, zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem. Technické a typologické zásady návrhu stavby a jednotlivých konstrukčních celků.
Orientace v předpisech: Stavební zákon + prováděcí vyhlášky, ČSN, DIN, ISO, EN.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání 5 vybraných detailů a seminární práce. 2. Konzultace detailů a seminární práce. 3. Konzultace detailů a seminární práce. 4. Konzultace detailů a seminární práce. 5. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace. 6. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace. 7. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace. 8. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace. 9. Prezentace vybraných detailů a seminární práce. 10. Udělení zápočtu.