Detail předmětu

Vybrané statě z pozemního stavitelství 1

Akademický rok 2023/24

NHB047 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

Obsah předmětu je zaměřen na detailní řešení obalových konstrukcí staveb, a to zejména střešních a svislých obvodových plášťů. Kurz také poskytuje znalosti speciálních systémů tepelných izolací na bázi odrazivosti tepelného záření a moderní a netradiční druhy montovaných konstrukcí plášťů budov včetně solárního zastřešení. Další část kurzu bude zaměřena na moderní hydroizolační vrstvy a tepelné izolace a jejich napojení na různé typy střech a svislých plášťů. Podrobně je v předmětu řešeno opláštění halových objektů, jejich vlastností a detailů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Přesný, jasný a zcela konkrétní návrh ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, heliportů a střech zatravněných. Vše v těsné návaznosti na detaily. Základní přehled o konstrukčních a stavebně fyzikálních principech řešení sanací jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech.

Znalosti

Student získá detailní znalosti o izolačních technikách objektů - tepelné izolace svislých konstrukcí, šikmých a plochých střešních plášťů, atd. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení střešních teras, parkovišť a střech zatravněných.

Osnova

1. Úvod. Šikmé střechy – skladby jedno dvou a tříplášťových šikmých střech, materiály pojistných hydroizolací, parozábran. Tepelné izolace šikmých střech včetně materiálů na bázi odrazivosti sálavého tepla.
2. Šikmé střechy – Krytiny plechové (hladké, vlnité, imitující střešní tašky, šablony, šindele), plastové, asfaltovláknité, kamenné, dřevěné (desky, šindele) doškové, solární – zásady a detaily řešení.
3. Šikmé střechy – Navrhování šikmých střech v horských oblastech (zabezpečení proti sesuvu sněhu a větrnému vztlaku). Šikmé střechy zatravněné.
4. Ploché střechy – Hydroizolace plochých střech jejich použití a aplikace. Solární fólie. Hydroizolace stěrkové. Sanace šikmých střech.
5. Ploché střechy – Způsoby stabilizace plochých střech proti větrnému vztlaku (lepení, stabilizační vrstva, mechanické kotvení).
6. Ploché střechy – Střešní terasy a střechy pojízdné (parkoviště, heliporty). Konstrukční zásady, detaily. Zatravněné střechy. Druhy zatravnění, konstrukční zásady, detaily.
7. Ploché střechy – Sanace plochých střech.
8. Halové stavby – druhy hal (výrobní, skladové, administrativní, sportovní, apod.), požadavky, konstrukce, opláštění hal.
9. Halové stavby – střechy, lehké kovoplastické pláště, podlahy, detaily. Vestavky v halách.
10. Svislé obvodové pláště budov – rozdělení, požadavky na svislé pláště.
11. Svislé obvodové pláště budov – jednoplášťové – detaily, materiálové řešení.
12. Svislé obvodové pláště budov – dvouplášťové – detaily, materiálové řešení, návaznosti na jiné skladby.
13. Lehké obvodové pláště – terminologie dle ČSN EN 13119, konstrukční řešení, vlastnosti.

Prerekvizity

Znalosti základních zásad navrhování obalových konstrukcí budov z předmětů zařazených do bakalářského studia. Znalost stavebně fyzikální problematiky a stavebně fyzikálních požadavků kladených na obalové konstrukce budov i vnějších a vnitřních působících na tyto konstrukce.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod. Šikmé střechy – skladby jedno dvou a tříplášťových šikmých střech, materiály pojistných hydroizolací, parozábran. Tepelné izolace šikmých střech včetně materiálů na bázi odrazivosti sálavého tepla. 2. Šikmé střechy – Krytiny plechové (hladké, vlnité, imitující střešní tašky, šablony, šindele), plastové, asfaltovláknité, kamenné, dřevěné (desky, šindele) doškové, solární – zásady a detaily řešení. 3. Šikmé střechy – Navrhování šikmých střech v horských oblastech (zabezpečení proti sesuvu sněhu a větrnému vztlaku). Šikmé střechy zatravněné. 4. Ploché střechy – Hydroizolace plochých střech jejich použití a aplikace. Solární fólie. Hydroizolace stěrkové. Sanace šikmých střech. 5. Ploché střechy – Způsoby stabilizace plochých střech proti větrnému vztlaku (lepení, stabilizační vrstva, mechanické kotvení). 6. Ploché střechy – Střešní terasy a střechy pojízdné (parkoviště, heliporty). Konstrukční zásady, detaily. Zatravněné střechy. Druhy zatravnění, konstrukční zásady, detaily. 7. Ploché střechy – Sanace plochých střech. 8. Halové stavby – druhy hal (výrobní, skladové, administrativní, sportovní, apod.), požadavky, konstrukce, opláštění hal. 9. Halové stavby – střechy, lehké kovoplastické pláště, podlahy, detaily. Vestavky v halách. 10. Svislé obvodové pláště budov – rozdělení, požadavky na svislé pláště. 11. Svislé obvodové pláště budov – jednoplášťové – detaily, materiálové řešení. 12. Svislé obvodové pláště budov – dvouplášťové – detaily, materiálové řešení, návaznosti na jiné skladby. 13. Lehké obvodové pláště – terminologie dle ČSN EN 13119, konstrukční řešení, vlastnosti.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Zadání a konzultace tří variant skladeb šikmých střech. 3. Studie odvodnění ploché střechy. 4.–5. Dvě varianty skladeb jednoplášťové ploché střechy, detaily 1:10 u atiky, střešního vtoku, dilatace, návaznosti různých skladeb. 6. Odvodnění a skladba střešního pláště střechy dvouplášťové. 7. Praktická ukázka provádění hydroizolačních vrstev plochých střech. 8. Dvě varianty skladeb dvouplášťové střechy různých sklonů. 9.–10. Návrh pláště haly dle zadaného účelu, detaily u soklu a okapu. 11.–12. Návrh a detaily dvou variant dvouplášťových svislých plášťů budov. 13. Zápočet.