Detail předmětu

Stavby s nízkou energetickou náročností

NHB044 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program NPC-SIS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPA-SIS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program NKC-SIS povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Navrhování nízkoenergetických objektů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů a obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice bude provedeno posouzení RD či bytového domu a jeho úprava na nízkoenergetický nebo pasivní dům. Bude provedena bilance spotřeby energie a tepelných zisků za otopné období, stanovena úspora energie, výpočet nákladů na vytápění a orientační výpočet ekonomických ukazatelů.

Garant předmětu

doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kritéria nízkoenergetického, pasivního nebo nulového domu na konkrétním projektu.

Prerekvizity

Základní znalosti tepelné ochrany staveb, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, aktivní přístup, prezentace za skupinu a písemné testy.

Cíl

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kriteria nízkoenergetického, pasivní nebo nulového domu na kokrétním projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Principy nízkoenergetických objektů.
2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance.
3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy.
4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna).
5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží).
6. Vzduchotěsnost objektu.
7. Větrání a vytápění, zdroje tepla.
8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody.
9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu.
10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy.
11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb.
12. Exkurze na nízkoenergetický dům.
13. Energetická legislativa.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Principy nízkoenergetických objektů, zadání semestrální práce po skupinách.
2.–4. Návrh obákly budovy, posouzení tepelných vazeb a mostů.
5.–7. Návrh technických soustav v objektu.
8.–9. Celkové posouzení objektu v počítačových programech.
10. Průkaz energetické náročnosti budovy.
11.–12. Prezentace jednotlivých projektů.
13. Zápočet.