Detail předmětu

Stavby s nízkou energetickou náročností

Akademický rok 2023/24

NHB044 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

Navrhování Budov s téměř nulovou spotřebou a Pasivních domů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů a obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice bude provedeno posouzení RD či bytového domu a jeho úprava na vyhovující stav. Bude provedena bilance spotřeby energie a tepelných zisků za otopné období, stanovena úspora energie a výpočet dalších ukazatelů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kriteria nízkoenergetického, pasivní nebo nulového domu na kokrétním projektu.

Znalosti

Student navrhne a zhodnotí objekt, který splňuje kritéria pro nízkoenergetický nebo pasivní dům. Včetně posouzení kritických detailů.

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů.
2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu.
3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy.
4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna).
5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží).
6. Výplně otvorů pro pasivní domy.
7. Větrání, vytápění a příprava teplé vody.
8. TZB systémy a obnovitelné zdroje energie.
9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu.
10. Energetická legislativa a průkaz.
11. Vzduchotěsnost objektu.
12. Příklady objektů v praxi.
13. Vady, poruchy a rekonstrukce budov.

Prerekvizity

Základní znalosti tepelné ochrany staveb, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů. 2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance. 3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy. 4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna). 5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží). 6. Vzduchotěsnost objektu. 7. Větrání a vytápění, zdroje tepla. 8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody. 9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu. 10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy. 11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb. 12. Exkurze na nízkoenergetický dům. 13. Energetická legislativa.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů, zadání semestrální práce po skupinách. 2.–4. Návrh obákly budovy, posouzení tepelných vazeb a mostů. 5.–7. Návrh technických soustav v objektu. 8.–9. Celkové posouzení objektu v počítačových programech. 10. Průkaz energetické náročnosti budovy. 11.–12. Prezentace jednotlivých projektů. 13. Zápočet.