Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

Akademický rok 2022/23

NCB006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Garant předmětu

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod.

Osnova

1. Chemické rovnováhy, pH.
2. Anorganické makrosložky, železo, mangan.
3. Hliník, síra, křemík, bor, halogeny.
4. Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny.
5. Dusík, fosfor.
6. Organické látky.
7. Přeměny látek ve vodním prostředí.
8. Životní prostředí a jeho ochrana.
9. Anorganické polutanty ve vodách.
10. Organické polutanty ve vodách.
11. Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek.
12. Atmosférická, podzemní, minerální a mořské voda.
13. Povrchové vody, eutrofizace, samočištění.

Prerekvizity

Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255362

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Chemické rovnováhy, pH.
2. Anorganické makrosložky, železo, mangan.
3. Hliník, síra, křemík, bor, halogeny.
4. Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny.
5. Dusík, fosfor.
6. Organické látky.
7. Přeměny látek ve vodním prostředí.
8. Životní prostředí a jeho ochrana.
9. Anorganické polutanty ve vodách.
10. Organické polutanty ve vodách.
11. Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek.
12. Atmosférická, podzemní, minerální a mořské voda.
13. Povrchové vody, eutrofizace, samočištění.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty
Stanovení neutralizačních kapacit a nerovnovážných koncentrací oxidu uhličitého
Fotometrické metody, sestrojení kalibrační křivky, stanovení orthofosforečnanů
Stanovení dusičnanů
Aktivní chlor a jeho reakce s amoniakem
Redoxní reakce, redukce dichromanu siřičitanem
Biochemická spotřeba kyslíku
Senzorické vlastnosti vody
Prezentace seminární práce
Prezentace seminární práce
Měření na lokalitě
Měření na lokalitě
Zápočet