Detail předmětu

Fotogrammetrie

Akademický rok 2023/24

IE58 předmět zařazen v 1 studijním plánu

D-K-C-GK / GAK zimní semestr 2. ročník

Metody fotogrammetrických orientací (základní matematický model, rovnice oprav pro individuální typy měření, doplňkové parametry). Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment). Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí. Detekce odlehlých měření. Integrace GPS, INS, laserů a SAR senzorů do fotogrammetrických metod. Senzory pro digitální snímkování. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů. Ortofotomapy. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran. 3D modely, modelování pro vizualizaci. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií. Měření objektů pomocí strukturovaného světla. Měření dynamických procesů. Kalibrace fotogrammetrických systémů

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Detailní pochopení metod fotogrammetrických orientací. Pochopení principů a integrace různých senzorů. Seznámení s digitálním zpracováním obrazu a jeho využitím.

Osnova

1. Metody fotogrammetrických orientací
2. Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment)
3. Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí
4. Detekce odlehlých měření
5. Integrace GPS, INS, laserů a SAR sensorů do fotogrammetrických metod
6. Sensory pro digitální snímkování
7. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů
8. Ortofotomapy
9. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran
10. 3D modely, modelování pro vizualizaci
11. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií
12. Měření dynamických procesů
13. Kalibrace fotogrammetrických systémů

Prerekvizity

Základy fotogrammetrie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Metody fotogrammetrických orientací 2. Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment) 3. Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí 4. Detekce odlehlých měření 5. Integrace GPS, INS, laserů a SAR sensorů do fotogrammetrických metod 6. Sensory pro digitální snímkování 7. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů 8. Ortofotomapy 9. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran 10. 3D modely, modelování pro vizualizaci 11. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií 12. Měření dynamických procesů 13. Kalibrace fotogrammetrických systémů