Detail předmětu

Družicová geodézie

Akademický rok 2022/23

IE57 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-GK zimní semestr 1. ročník

D-K-C-GK zimní semestr 1. ročník

Základy družicové geodézie, geocentrické souřadnicové systémy a jejich pohyby, časové systémy, kalendář. Pohyb družice, nerušený pohyb, vliv gravitačního pole Země, zrychlení vyvolané Sluncem a Měsícem, tlak slunečního větru. Definice a realizace konvenčních inerciálních a terestrických systémů.Principy, metody a možnosti využití družicových měření v geodézii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie a družicové navigační systémy). Metody určování polohy a času, přesnost a možnosti využití.Metoda GPS. Principy řešení ambiguit. Ionosférické a troposférické korekce. Přesnost metody. Optimalizace měřických a vyhodnocovacích postupů. Softwarové balíky SKI-PRO a BERNESE.

Garant předmětu

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Cíl

Pochopení principů metod družicové geodezie, inerciálních a terstrických souřadnicových systémů. Pochopení základních aplikací družicových metod v geodezii a geofyzice. Ovládnutí aplikací GPS včetně observačních a vyhodnocovacích postupů. Seznámení s pokročilými nástroji pro zpracování GPS dat.

Osnova

1. Základy družicové geodezie. Souřadnicové systémy. Časové systémy. Pohyb družice v gravitačním poli Země.
2. Inerciální a terestrické systémy, definice a realizace.
3. Družicové metody v geodezii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie, družicové navigační systémy).
4. GPS. Principy řešení ambiguit. Inosférické a troposférické korekce. Přesnost.
5. Optimalizace observačních a vyhodnocovacích postupů.
6. GPS výpočetní softwarové systémy SKI-Pro a Bernese.

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Základy geodetické astronomie. Princip družicového navigačního systému GPS a jeho základní geodetické aplikace. Principy zpracování GPS dat.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252738

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy družicové geodezie. Souřadnicové systémy. Časové systémy. Pohyb družice v gravitačním poli Země.
2. Inerciální a terestrické systémy, definice a realizace.
3. Družicové metody v geodezii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie, družicové navigační systémy).
4. GPS. Principy řešení ambiguit. Ionosférické a troposférické korekce. Přesnost.
5. Optimalizace observačních a vyhodnocovacích postupů.
6. GPS výpočetní softwarové systémy LGO, TBC a Bernese.