Detail předmětu

Inženýrská geodézie

Akademický rok 2023/24

IE56 předmět zařazen v 1 studijním plánu

D-K-C-GK / GAK zimní semestr 2. ročník

Rozbory přesnosti měření a vytyčování základních geometrických veličin. Dvojstupňová analýza přesnosti polohových vytyčovacích úloh. Kontrola parametrů vytyčování v investiční výstavbě. Lokální účelové geodetické sítě – metody budování, kombinace měřických technologií, optimalizační postupy. Přesné aplikace GPS statických a kinematických metod v inženýrské geodézii. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí (obecná analýza, metody vyhodnocení, hodnocení stability bodů, interpretace výsledků). Speciální problémy inženýrské geodézie při výstavbě podzemních děl.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Ovládnutí pokročilých metod analýzy přesnosti inženýrskogeodetických úloh. Získání přehledu o možnostech aplikací družicových metod. Zvládnutí pokročilých metod měření posunů a přetvoření stavebních objektů, analýzy jejich přesnosti a metody vyhodnocení.

Znalosti

Student zvládne pokročilé metody analýzy přesnosti inženýrskogeodetických úloh. Získá přehled o možnostech aplikací družicových metod. Zvládne též pokročilé metody měření posunů a přetvoření stavebních objektů, analýzy jejich přesnosti a metody vyhodnocení.

Osnova

1. Současné metody rozborů přesnosti, dvojstupňové rozbory přesnosti metod vytyčení polohy.
2. Kontrolní a ověřovací měření, kontrola vytyčení, vyhodnocení finálních parametrů.
3. Speciální lokální sítě pro inženýrské účely, kombinace a integrace různorodých měření.
4. GPS v inženýrské geodezii, přesné aplikace statických a kinematických metod.
5. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí, pokročilá deformační analýza, moderní přístupy.
6. Měření v podzemí, vytyčování a kontrolní měření tunelových staveb.

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Metody vyrovnání geodetických sítí. Základy družicových metod, GPS. Metody statistické analýzy a zpracování dat.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Současné metody rozborů přesnosti, dvojstupňové rozbory přesnosti metod vytyčení polohy. 2. Kontrolní a ověřovací měření, kontrola vytyčení, vyhodnocení finálních parametrů. 3. Speciální lokální sítě pro inženýrské účely, kombinace a integrace různorodých měření. 4. GPS v inženýrské geodezii, přesné aplikace statických a kinematických metod. 5. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí, pokročilá deformační analýza, moderní přístupy. 6. Měření v podzemí, vytyčování a kontrolní měření tunelových staveb.