Detail předmětu

Geodetické sítě

Akademický rok 2022/23

IE54 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-GK letní semestr 1. ročník

D-K-C-GK letní semestr 1. ročník

Polohové geodetické základy – vývoj. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. Praktické aplikace.

Garant předmětu

doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Cíl

Podrobné seznámení s problematikou vývoje a modernizace geodetických polohových, výškových a tíhových základů. Detailní pochopení struktury, měření a vyrovnání základních geodetických sítí. Pochopení principů integrace klasických a družicových měření.

Osnova

1. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace.
2. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace.
3. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR.
4. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření.
5. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích.
6. Praktické aplikace.

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Principy měření a jejich zpracování v geodetických sítích. Přehled o problematice polohových, výškových a tíhových základů. Principy družicových měření. Přehled o souřadnicových systémech.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/256121

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace.
2. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace.
3. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR.
4. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření.
5. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích.
6. Praktické aplikace.