Detail předmětu

Geodézie

Akademický rok 2023/24

IE51 předmět zařazen v 1 studijním plánu

D-K-C-GK / GAK zimní semestr 1. ročník

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce na zobrazovací plochy. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Geodetické úlohy v prostoru. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza kvality identických bodů a přesnosti výsledků měření. Analýza užívaných softwarových produktů pro všechny základní druhy geodetických prací. Metrologie v geodézii.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Konstrukce a testování pokročilých přístrojů a měřících systémů.
Analýza kvality měřených dat.

Osnova

1. obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Teorie a testování elektronických geodetických přístrojů.
2. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
3. Automatizace geodetických měřických a výpočetních postupů. Korekce a redukce dat na zobrazovací plochu.
4. Integrované měřící systémy. Principy třírozměrné geodezie.
5. Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
6. Softwarové prostředky pro základní druhy geodetických prací, analýza. Metrologie v geodezii.

Prerekvizity

Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii.
Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Teorie a testování elektronických geodetických přístrojů. 2. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. 3. Automatizace geodetických měřických a výpočetních postupů. Korekce a redukce dat na zobrazovací plochu. 4. Integrované měřící systémy. Principy třírozměrné geodezie. 5. Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace. 6. Softwarové prostředky pro základní druhy geodetických prací, analýza. Metrologie v geodezii.