Detail předmětu

Geodézie

IE51 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Ph.D. prez. program I > GAK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program IK > GAK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce na zobrazovací plochy. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Geodetické úlohy v prostoru. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza kvality identických bodů a přesnosti výsledků měření. Analýza užívaných softwarových produktů pro všechny základní druhy geodetických prací. Metrologie v geodézii.

Garant předmětu

doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Prerekvizity

Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii.
Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Konstrukce a testování pokročilých přístrojů a měřících systémů.
Analýza kvality měřených dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Teorie a testování elektronických geodetických přístrojů.
2. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
3. Automatizace geodetických měřických a výpočetních postupů. Korekce a redukce dat na zobrazovací plochu.
4. Integrované měřící systémy. Principy třírozměrné geodezie.
5. Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
6. Softwarové prostředky pro základní druhy geodetických prací, analýza. Metrologie v geodezii.