Detail předmětu

Technologie Internetu

GU53 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP (struktura požadavku a odpovědi, autentizační mechanizmy, zabezpečení, proxy server) Typické konfigurace HTTP serveru. Komunikační protokol FTP pro přenos souborů. Infrastruktura Internetu DNS a DHCP. Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP. Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP. Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript. Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům. Jazyk XML a transformace XSLT. Základy technologie AJAX.

Garant předmětu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Výsledky učení předmětu

Studenti získají pokročilé znalosti o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Absolventi nabudou dovednosti spravovat a vytvářet statické internetové aplikace. Budou moci vytvářet veřejné prezentace s využitím moderních nástrojů pro formátování dokumentu. Osvojí si efektivní práci se standardy popisovacích jazyků HTML, XML, Adobe, s využitím standardů pro definici kaskádových stylů CSS. Budou připraveni na rozšíření svých dovedností v oblasti dynamických aplikací s využitím databázových prvků.

Prerekvizity

Uživatelská znalost běžných operačních systémů, základy práce v počítačových sítích

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních, testování znalostí z oblasti administrace internetových služeb.

Cíl

Získání pokročilých znalostí o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Protokol TCP/IP v. 4 a 6.
2. Infrastruktura Internetu DNS a DHCP. Konfigurace DNS, typy záznamů.
3. Komunikační protokol FTP pro přenos souborů, standardní klient a analýza komunikace.
4. Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP, analýza probíhající komunikace.
5. Typické konfigurace HTTP serveru, analýza serveru MS IIS.
6.-7. Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
8. Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
9. Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
10. Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
11. Jazyk XML a transformace XSLT.
12. Základy technologie AJAX.
13. Testování znalostí a dovedností