Detail předmětu

Technologie Internetu

Akademický rok 2023/24

GU53 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 2. ročník

Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP (struktura požadavku a odpovědi, autentizační mechanizmy, zabezpečení, proxy server)
Typické konfigurace HTTP serveru.
Komunikační protokol FTP pro přenos souborů.
Infrastruktura Internetu DNS a DHCP.
Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
Jazyk XML a transformace XSLT.
Základy technologie AJAX.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání pokročilých znalostí o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.

Znalosti

Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.

Prerekvizity

Uživatelská znalost běžných operačních systémů, základy práce v počítačových sítích

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Protokol TCP/IP v. 4 a 6. 2. Infrastruktura Internetu DNS a DHCP. Konfigurace DNS, typy záznamů. 3. Komunikační protokol FTP pro přenos souborů, standardní klient a analýza komunikace. 4. Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP, analýza probíhající komunikace. 5. Typické konfigurace HTTP serveru, analýza serveru MS IIS. 6.-7. Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP. 8. Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP. 9. Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript. 10. Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům. 11. Jazyk XML a transformace XSLT. 12. Základy technologie AJAX. 13. Testování znalostí a dovedností