Detail předmětu

Informatika II

GU51 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Základní pravidla pro tvorbu přednášek a prezentací. Obrazové informace, grafické formáty a možnosti integrace v prezentačních technikách. Jazyky pro popis obsahu a formátu dokumentu. Základy aplikačního protokolu HTTP a služby Internetu WWW. Značkovací jazyk HTML, elementy a jejich atributy. Pokročilé využívání kaskádových stylů v dokumentu. Základy jazyka XML a jeho nástrojů. Styly XSLT. Jazyk JavaScript pro vytváření dynamických částí dokumentu na straně klienta. Standardní formáty dokumentů, rozšíření MIME, jejich analýza a možnosti vzájemné konverze. Příprava internetová prezentace z heterogenních podkladů.

Garant předmětu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Výsledky učení předmětu

Studenti získají pokročilé znalosti o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Absolventi nabudou dovednosti spravovat a vytvářet statické internetové aplikace. Budou moci vytvářet veřejné prezentace s využitím moderních nástrojů pro formátování dokumentu. Osvojí si efektivní práci se standardy popisovacích jazyků HTML, XML, Adobe, s využitím standardů pro definici kaskádových stylů CSS. Budou připraveni na rozšíření svých dovedností v oblasti dynamických aplikací s využitím databázových prvků.

Prerekvizity

Uživatelská znalost operačních systémů, základy práce v počítačové síti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních, obhajoba vlastní webové prezentace.

Cíl

Prezentační techniky. Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat. Přehled o technologiích používaných v internetu, schopnost vytvářet vlastních dokumentů vhodných pro internet.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Základní pravidla pro tvorbu prezentací a přednášek.
2. Tvorba prezentací vhodných pro přímé přednášení.
3. Používané datové formáty a jejich vzájemná konverze.
4. Základní aplikační protokoly a služby Internetu.
5.-6. Popisovací jazyk HTML.
7. Pokročilé vlastnosti jazyka, vkládání objektů, nové elementy ve standardu HTML 5.0
8.-9. Dynamický dokument na straně klienta, jazyk JavaScript.
10. Využití kaskádových stylů pro jednotný vzhled a chování aplikace.
11. Úvod do jazyka XML, formátování dat pomocí XLST, strukturovaná data Internetu.
12.-13. Tvorba vlastní prezentace s řízením navigace a dynamickými prvky.