Detail předmětu

Informatika II

Akademický rok 2023/24

GU51 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 2. ročník

Základní pravidla pro tvorbu přednášek a prezentací.
Obrazové informace, grafické formáty a možnosti integrace v prezentačních technikách.
Jazyky pro popis obsahu a formátu dokumentu.
Základy aplikačního protokolu HTTP a služby Internetu WWW.
Značkovací jazyk HTML, elementy a jejich atributy. Pokročilé využívání kaskádových stylů v dokumentu.
Základy jazyka XML a jeho nástrojů. Styly XSLT.
Jazyk JavaScript pro vytváření dynamických částí dokumentu na straně klienta.
Standardní formáty dokumentů, rozšíření MIME, jejich analýza a možnosti vzájemné konverze.
Příprava internetová prezentace z heterogenních podkladů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Prezentační techniky. Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat. Přehled o technologiích používaných v internetu, schopnost vytvářet vlastních dokumentů vhodných pro internet.

Znalosti

Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat a technologiích používaných v internetu, schopnost vytváření vlastních dokumentů vhodných pro internet.

Prerekvizity

Uživatelská znalost operačních systémů, základy práce v počítačové síti.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní pravidla pro tvorbu prezentací a přednášek. 2. Tvorba prezentací vhodných pro přímé přednášení. 3. Používané datové formáty a jejich vzájemná konverze. 4. Základní aplikační protokoly a služby Internetu. 5.-6. Popisovací jazyk HTML. 7. Pokročilé vlastnosti jazyka, vkládání objektů, nové elementy ve standardu HTML 5.0 8.-9. Dynamický dokument na straně klienta, jazyk JavaScript. 10. Využití kaskádových stylů pro jednotný vzhled a chování aplikace. 11. Úvod do jazyka XML, formátování dat pomocí XLST, strukturovaná data Internetu. 12.-13. Tvorba vlastní prezentace s řízením navigace a dynamickými prvky.