Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

Akademický rok 2023/24

GE56 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Atmosféra, její zvrstvení a vlastnosti. Počasí, podnebí a klimatotvorné faktory. Pozorování a měření základních meteorologických jevů a dějů. Časové řady v klimatologii, redukce klimatických řad a interpolace chybějících údajů. Zpracování dat. Předpověď počasí, analýza synoptické mapy, družicové meteorologické systémy. Mezoklima, topoklima a kryptoklima. Vliv ovzduší a klimatu na stavby a jejich provozování. Klimatické mapy a atlasy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Rozšířit znalosti studentů o meteorologické a klimatologické děje a jevy, které mohou ovlivnit geodetická měření.

Znalosti

Student zvládne teoretické základy studia počasí a podnebí. Získá přehled o vlivu atmosférických jevů a dějů na aktivity lidské společnosti a o historických a budoucích změnách vlastností atmosféry, podmíněných přírodními i antropogenními faktory.

Osnova

1. Fyzika atmosféry.
2. Popis a měření základních meteorologických prvků.
3. Všeobecná cirkulace atmosféry.
4. Analýza diskrétních klimatických veličin.
5. Analýza spojitých klimatických veličin.
6. Metody zpracování předpovědi počasí a její prezentace.
7. Klimatická regionalizace.
8. Vliv počasí a podnebí na technická díla.
9. Globální změny podnebí.
10. Klimaticky zaměřená kartografická díla.
11. Vývoj podnebí v minulosti.
12. Počasí a podnebí ČR.
13. Organizace meteorologické služby ve světě a v ČR.

Prerekvizity

Základní znalosti z geografie a fyziky

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzika atmosféry. 2. Popis a měření základních meteorologických prvků. 3. Všeobecná cirkulace atmosféry. 4. Analýza diskrétních klimatických veličin. 5. Analýza spojitých klimatických veličin. 6. Metody zpracování předpovědi počasí a její prezentace. 7. Klimatická regionalizace. 8. Vliv počasí a podnebí na technická díla. 9. Globální změny podnebí. 10. Klimaticky zaměřená kartografická díla. 11. Vývoj podnebí v minulosti. 12. Počasí a podnebí ČR. 13. Organizace meteorologické služby ve světě a v ČR.