Detail předmětu

Geodetické programy

GE52 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Použití software pro mapování, popř. další úlohy geodézie.

Garant předmětu

Ing. Jiří Ježek

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Kresba digitální mapy.
Atributová kontrola digitální mapy.
Topologická kontrola digitální mapy.
Převody datových formátů.
Práce s mapovými službami.


Prerekvizity

Geodetické výpočty pro určení polohy bodu. Základy práce v programech Microstation, Kokeš, VKM.

Korekvizity

Mapování, zpracování měřených dat, kresba analogové mapy, typy map a jejich využití.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Harmonogram předmětu, zadání a návod k vypracování jsou dostupné v systemu Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka
Digitální mapa v programu Microstation bez atributových a topologických chyb.
Digitální mapa v programu Kokeš bez atributových a topologických chyb.
Digitální mapa převedená do zadané atributové struktury.

Cíl

Praktické užití geodetického software

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-4. Kresba digitální mapy v programech Microstation, Kokeš, Geostore.
5. Atributové kontroly, hromadný převod z předpisu do předpisu (Mgeo).
6.-7. Topologické kontroly (Mgeo, Kokeš).
8. Tvorba datového modelu (Mgeo).
9. Převody datových formátů mezi programy (Microstation, Kokeš, Autocad).
10. Používání mapových služeb v programech Macrostation, Kokeš,VKM, ArcGIS.