Detail předmětu

Databáze I

Akademický rok 2023/24

GE51 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 2. ročník

Základní pojmy databázové technologie, ANSI/SPARC úrovně, datové modely, architektura databázových systémů (DBS).
Konceptuální modelování, E/R diagramy,jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Relační model dat, teorie závislostí, normální formy.
Interní organizace dat, indexování, hašování.
Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování. Distribuované DBS, architektura klient – server, současné trendy rozvoje databázové technologie – postrelační systémy.
Databáze v geografických informačních systémech (GIS).
Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle SQL plus.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Teorie relačních databázových systémů. Tvorba tabulek relací, dotazů. Základy jazyka SQL.

Znalosti

Schopnost navrhnout jednoduché databáze v MS Access.

Prerekvizity

Počítačová gramotnost

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

• Základní pojmy databázové technologie • Konceptuální modelování, E/R diagramy, jazyky relačních DBS, jazyk SQL. • Relační model dat, teorie závislostí, normální formy. • Interní organizace dat, indexování, hašování. • Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování • Databáze v geografických informačních systémech (GIS). • Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle, SQL plus