Detail předmětu

Mapování I

Akademický rok 2023/24

GE10 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 2. ročník

Volba pomocných měřických bodů pro podrobné mapování
Metody podrobného mapování
Třídy přesnosti, kódy kvality
Základní a účelové mapy velkých měřítek
Tvorba a aktualizace map
Digitální technické mapy, technická mapa obce, digitální mapa veřejné správy

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání znalostí o tvorbě a aktualizaci map velkých měřítek a jejich využití.
Získat přehled o souvisejících předpisech.
Schopnost rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek.

Znalosti

Student zvládne základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby a aktualizace map velkých měřítek.

Osnova

Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
Vedení měřického náčrtu, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
Ovládání a nastavení totální stanice pro účely podrobného mapování, registrace měřených dat, stahování dat, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených délek.
Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení, možná úskalí.
Základní a účelové mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Směrnice Evropského parlamentu INSPIRE, digitální mapa veřejní správy, digitální technické mapy, technická mapa obce.
Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
Další možnosti sběru dat (GNSS – RTK, FTG, mobilní mapování, laserové skenování).
DMT, DMR, DMP, DVM (Atlas DMT), vizualizace, výstupy.
Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů. Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic. Vedení měřického náčrtu, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace. Metody podrobného mapování. Typové úlohy. Ovládání a nastavení totální stanice pro účely podrobného mapování, registrace měřených dat, stahování dat, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených délek. Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení, možná úskalí. Základní a účelové mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Směrnice Evropského parlamentu INSPIRE, digitální mapa veřejní správy, digitální technické mapy, technická mapa obce. Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování. Další možnosti sběru dat (GNSS – RTK, FTG, mobilní mapování, laserové skenování). DMT, DMR, DMP, DVM (Atlas DMT), vizualizace, výstupy. Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvodní informace, metody podrobného měření Seznámení se souvisejícími předpisy, využití WMS pro účely mapování, portál ČÚZK, Internetový zobrazovač geografických armádních dat Vrstevnicová řešení kótovaných bodových podkladů Tvorba výškopisného měřického náčrtu Tvorba účelové mapy – 5 týdnů Testování přesnosti výškopisu vyhotovené účelové mapy kontrolním profilem Zaměření a vyhotovení podélného profilu a příčných profilů komunikace Konzultace, dopracování programů Zápočet