Detail předmětu

Výuka v terénu I

Akademický rok 2023/24

GE06 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 1. ročník

Vybudování a určení bodů podrobného bodového pole. Vyhotovení polohopisu a výškopisu mapy zájmového území. Měření polohy a výšky bodů na nepřístupných objektech. Určení převýšení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Praktické zacházení s geodetickými přístroji a pomůckami.
Určení polohy bodů bodového pole.

Znalosti

Student se naučí určit polohu bodu a zacházet s geodetickými přístroji.

Prerekvizity

Ovládání geodetických přístrojů a měřických technologií rovinné geodézie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 360 hod./týden, povinné

Osnova

Polygonový pořad. Technická nivelace. Protínání vpřed z orientovaných směrů, protínání zpět. Protínání z délek, volné stanovisko, rajon. Trigonometrické určení převýšení. Určení výšky nepřístupného bodu. Tachymetrie. Určení plochy, prostorové vzdálenosti, kubatury.