Detail předmětu

Výuka v terénu I

GE06 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Vybudování a určení bodů podrobného bodového pole. Vyhotovení polohopisu a výškopisu mapy zájmového území. Měření polohy a výšky bodů na nepřístupných objektech. Určení převýšení.

Garant předmětu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student se naučí zacházet s geodetickými přístroji, určit polohu bodu a vypracovat příslušnou dokumentaci. Seznámí se se základy technologií zachycení zemského povrchu.

Prerekvizity

Ovládání geodetických přístrojů a měřických technologií rovinné geodézie.

Korekvizity

Kombinatorika, měřické chyby (kategorie, základní vlastnosti), bezpečnost práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V rámci předmětu jde o kontaktní výuky v terénu mimo sídlo školy. Studenti znají úlohy předem a měli by se na ně řádně teoreticky připravit.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí absolvovat celou výuku v terénu a v rámci pracovní skupiny odevzdat příslušné elaboráty. Na základě jejich kvality je ohodnocen známkou.

Cíl

Praktické zacházení s geodetickými přístroji a pomůckami.
Určení polohy bodů bodového pole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

15 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

Polygonový pořad.
Technická nivelace.
Protínání vpřed z orientovaných směrů, protínání zpět.
Protínání z délek, volné stanovisko, rajon.
Trigonometrické určení převýšení.
Určení výšky nepřístupného bodu.
Tachymetrie.
Určení plochy, prostorové vzdálenosti, kubatury.