Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

Akademický rok 2023/24

DY02 předmět zařazen v 11 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) / FMI letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) / KDS letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / FMI letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / KDS letní semestr 1. ročník

D-K-E-SI (N) / PST letní semestr 1. ročník

Předmět se skládá ze šesti konzultací. Student čte odbornou literaturu v angličtině, která se váže k jeho výzkumu. Může se jednat o odbornou publikaci nebo její část nebo soubor odborných článků. Rozsah četby je 120 – 150 stran. Četbu si student volí sám tak, aby byla co nejužitečnější pro jeho výzkum. Vyučující četbu schvaluje. Z četby student odevzdá 10-20 klíčových pojmů s překladem a jeho zdrojem. Po přečtení publikace napíše student shrnutí v rozsahu 1 stany A4.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.

Znalosti

Znalost určitého rozsahu odborné terminologie příslušného oboru a gramatických prvků typických pro odborný jazykový styl.

Prerekvizity

Studenti musí mít obecné znalosti obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a musí mít zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Jazyk studia

čeština

Kredity

1 kredit

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vyučující schválí četbu a doporučí vhodné slovníky obsahující stavařskou terminologii. 2. Konzultace jazykových problémů. 3. Konzultace jazykových problémů. 4. Konzultace jazykových problémů. 5. Konzultace jazykových problémů. 6. Konzultace slovníčku klíčových pojmů a písemného shrnutí četby.