Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

DY02 předmět zařazen v 20 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > PST povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nD > FMI povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nD > KDS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nD > VHS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nD > MGS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDK > PST povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nDA > PST povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDKA > PST povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinný letní semestr 1. ročník 1 kredit

Předmět se skládá ze šesti konzultací. Student čte odbornou literaturu v angličtině, která se váže k jeho výzkumu. Může se jednat o odbornou publikaci nebo její část nebo soubor odborných článků. Rozsah četby je 120 – 150 stran. Četbu si student volí sám tak, aby byla co nejužitečnější pro jeho výzkum. Vyučující četbu schvaluje. Z četby student odevzdá 10-20 klíčových pojmů s překladem a jeho zdrojem. Po přečtení publikace napíše student shrnutí v rozsahu 1 stany A4.

Garant předmětu

Mgr. Veronika Rodriguezová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Student se naučí číst odborný text v angličtině. Student se naučí napsat shrnutí odborného textu v angličtině. Student se naučí odbornou terminologii v angličtině. Student prokáže, že umí vyhledat překlad odborných termínů ve spolehlivých zdrojích. Student bude umět vést odborný dialog v angličtině o svém výzkumu.

Prerekvizity

Studenti musí mít obecné znalosti obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a musí mít zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Korekvizity

Znalosti akademického jazyka potřebného pro psaní akademických článků a prezentování lze získat v předmětech BYA11 (VYA002) Jak psát vědecké články a příspěvky. Znalosti odborné angličtiny lze získat v předmětech BYA9 (VYA012) a BYA10 (VYA001) Odborná angličtina 1 a 2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Četba schválené literatury, konzultace jazykových problémů, zpracování klíčových slov a shrnutí. Podrobné instrukce o úkolech k vypracování jsou v LMS Moodle, kam se také vypracované úkoly odevzdávají.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vytvoří seznam 10-20 klíčových pojmů, přeloží je a doplní zdroj překladu. Dále napíše shrnutí četby v rozsahu cca jedna A4.

Cíl

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Vyučující schválí četbu a doporučí vhodné slovníky obsahující stavařskou terminologii.
2. Konzultace jazykových problémů.
3. Konzultace jazykových problémů.
4. Konzultace jazykových problémů.
5. Konzultace jazykových problémů.
6. Konzultace slovníčku klíčových pojmů a písemného shrnutí četby.