Detail předmětu

Informační systémy v technologii staveb

DWB033 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Aplikační softwary pro řízení stavební výroby a jejich začlenění do informačního systému stavební organizace. Plánování a kontrola postupu výstavby na současné úrovni informačních technologií a stupni rozvoje stavební výroby. Organizace výstavby v závislosti na podmínkách a řídící struktuře stavební firmy. Zpracování nabídky, realizační a stavebně technologické dokumentace, sledování efektivnosti prováděných prací, controlling. Zásady práce a využití podnikových informačních systémů v manažersky orientovaných funkcích stavebních organizací.

Garant předmětu

Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Výsledky učení předmětu

Studenti si prohloubí znalosti v oblastí řízení stavební výroby s využitím informačních systémů ve stavební firmě. Úspěšné absolvování předmětu umožní studentům porozumět významu informačních systémů pro efektivní řízení podniku.

Prerekvizity

Znalosti z využití softwarové podpory pro plánování a řízení staveb.

Korekvizity

Studenti budou doplňovat znalosti z tohoto předmětu souběžně studovanými předměty zejména v oblastech počítačové podpory v přípravě a realizaci staveb, projektovém řízení, manažerských dovednostech.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a individuálních konzultací, součástí je samostatná práce na zadaných úkolech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast na přednáškách a uznání vypracovaných úkolů v semestrální práci. Předmět je zakončen zkouškou.

Cíl

Řízení stavební výroby aplikačním softwarem odpovídajícím současnému stavu rozvoje informačních technologií a softwarovému vybavení stavební firmy. Časové plánování v závislosti na fondu zdrojů - materiálových, pracovních a jejich použití na staveništích realizační firmy. Řešení problematiky rozvoje užití plánovacích softwarů v domácích i mezinárodních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–3. Podmínky implementace a užití aplikačních softwarových nástrojů pro řízení stavební výroby. Volba plánovacího softwaru v návaznosti na fondy zdrojů nebo kalkulační systémy (RTS-Build Power, KROS Plus, EuroCALC). Limitující podmínky použití katalogizovaných výkonových norem stavebních a montážních prací při plánování staveb.
4.–6. Tvorba časového plánu stavby (MS PROJECT) v závislosti na nastavení uživatelských polí. Technologický model výstavby. Kalendáře projektu, činností, zdrojů. Sledování a řízení postupu výstavby. Směrný plán. Aktualizace činností. Přeplánování činností.
7.–9. Význam kalkulace při plánování a řízení zakázek stavebního podniku, kalkulační vzorec, tvorba nových položek a jejich variant.
10.–12. Řízení stavební výroby (RSV) podle rozpočtu z kalkulačního programu. Propojení kalkulačního softwaru a systému MS PROJECT. Soupis provedených prací. Controlling.
13. Rekapitulace možností využití dostupných SW produktů (ASPE, RSV, BUILpower, CONTEC, MS Project, EuroCALC).