Detail předmětu

Projektový management

Akademický rok 2023/24

DVB075 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E zimní semestr 2. ročník

DPA-E zimní semestr 2. ročník

DKC-E zimní semestr 2. ročník

DKA-E zimní semestr 2. ročník

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení.
Definice a obsah jednotlivých fází projektu.
Postupy při zavádění a využívání projektového řízení.
Využití počítačové podpory projektového řízení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti jsou schopni připravit návrh projektu s využitím moderních metod projektového řízení a získají přehled o postupech, kterými lze řídit projekt prostřednictvím projektových týmů. Studenti jsou připraveni vykonat zkoušku a získat certifikát IPMA stupně D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Osnova

1. Řízení projektu a jeho úspěšnost
2. Fáze životního cyklu projektu
3. Stakeholders
4. Výstupy projektu a jejich kvalita
5. Rizika projektu a jejich řízení, kvalitativní a kvantitativní metody, simulace
6. Organizace projektu a její formy
7. Časová analýza projektu a metody k její realizaci
8. Náklady projektu a jejich struktura, projektový controlling
9. Zdroje projektu, jejich analýza a plánování
10. Zdroje financování projektu
11. Smluvní vztahy, smluvní podmínky a vzory
12. Informace a dokumentace v rámci projektu
13. Softwarová podpora projektového řízení

Prerekvizity

Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Řízení projektu a jeho úspěšnost

2. Fáze životního cyklu projektu

3. Stakeholders

4. Výstupy projektu a jejich kvalita

5. Rizika projektu a jejich řízení, kvalitativní a kvantitativní metody, simulace

6. Organizace projektu a její formy

7. Časová analýza projektu a metody k její realizaci

8. Náklady projektu a jejich struktura, projektový controlling

9. Zdroje projektu, jejich analýza a plánování

10. Zdroje financování projektu

11. Smluvní vztahy, smluvní podmínky a vzory

12. Informace a dokumentace v rámci projektu

13. Softwarová podpora projektového řízení