Detail předmětu

Projektový management

DVB075 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení. Definice a obsah jednotlivých fází projektu. Postupy při zavádění a využívání projektového řízení. Využití počítačové podpory projektového řízení.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je prohloubit dosavadní znalosti studentů v oblasti projektového řízení stavebních projektů zejména s ohledem na inovativní metody moderního projektového řízení a specifika dílčích druhů výstavbových projektů.

Prerekvizity

Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Korekvizity

Znalosti v oblasti ekonomického a finančního hodnocení stavebních projektů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude provedeno na základě zpracované seminární práce a její obhajoby v rámci ústní zkoušky.

Cíl

Studenti jsou schopni připravit návrh projektu s využitím moderních metod projektového řízení a získají přehled o postupech, kterými lze řídit projekt prostřednictvím projektových týmů. Studenti jsou připraveni vykonat zkoušku a získat certifikát IPMA stupně D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Řízení projektu a jeho úspěšnost
2. Fáze životního cyklu projektu
3. Stakeholders
4. Výstupy projektu a jejich kvalita
5. Rizika projektu a jejich řízení, kvalitativní a kvantitativní metody, simulace
6. Organizace projektu a její formy
7. Časová analýza projektu a metody k její realizaci
8. Náklady projektu a jejich struktura, projektový controlling
9. Zdroje projektu, jejich analýza a plánování
10. Zdroje financování projektu
11. Smluvní vztahy, smluvní podmínky a vzory
12. Informace a dokumentace v rámci projektu
13. Softwarová podpora projektového řízení