Detail předmětu

Teorie managementu

DVB072 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Strukturalizace managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management. Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Získání předpokladu zvládnout problematiku managementu z teoretického hlediska. Ovládnout možnosti strukturalizace, schopnost zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Prerekvizity

Znalost podnikového managementu, všeobecná znalost ekonomických věd.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Teoretické znalosti jsou hodnoceny formou testu. Podmínkou ukončení předmětu je zpracování a prezentace seminární práce. Témata seminárních prací jsou zadávána individuálně na základě výzkumné orientace studenta.

Cíl

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management.
Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce.
2. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
3. Produkční management a operační management.
4. Systémový přístup.
5. Kontingenční přístup.
6. Change management.
7. Znalostní management.
8. Procesní management.
9. Time management.
10. Human resources management.
11.–13. Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.