Detail předmětu

Teorie managementu

Akademický rok 2022/23

DVB072 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKA-E letní semestr 1. ročník

Strukturalizace managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management.
Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Osnova

1. Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce.
2. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
3. Produkční management a operační management.
4. Systémový přístup.
5. Kontingenční přístup.
6. Change management.
7. Znalostní management.
8. Procesní management.
9. Time management.
10. Human resources management.
11.–13. Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Prerekvizity

Znalost podnikového managementu, všeobecná znalost ekonomických věd.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255954

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce.

2. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.

3. Produkční management a operační management.

4. Systémový přístup.

5. Kontingenční přístup.

6. Change management.

7. Znalostní management.

8. Procesní management.

9. Time management.

10. Human resources management.

11.–13. Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.