Detail předmětu

Teorie cen a inovace ve stavebnictví

Akademický rok 2023/24

DVB071 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DKA-E letní semestr 1. ročník

Předmět se zabývá vzájemným působením nákladů, ceny, hodnoty a inovací. Zprvu je probírána obecná teorie ceny jako součásti ekonomické teorie a její aplikace v různých ekonomických školách. Dále pak je pojednáno o inovacích, jejich historickém vývoji v hospodářských dějinách a významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků. Součástí je výuka vybraných metod pro hodnocení efektivnosti inovací. Druhy inovací a různé cesty k inovacím jsou probírány ve vazbě na současné právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Součástí předmětu jsou lekce o speciálních formách managementu inovací a o inovacích ve stavebnictví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Cena a její funkce. Teorie ceny.
2. Cenová politika státu. Systém cen. Regulace cen.
3. Cenové indexy. Inflace. Ochrana trhu.
4. Cenová politika firmy.
5. Náklady a tvorba ceny.
6. Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
7. Kreativita, výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
8. Strategie a inovační proces v podniku.
9. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví v ČR.
10. Oceňování průmyslového a duševního vlastnictví jako nehmotného majetku.
11. Měření a hodnocení inovací. Náklady a efekty inovací. Index inovací. Bod inovační rovnováhy.
12. Instituce a informační systém pro inovace v EU a v ČR. Unie inovací EU.
13. Dokumenty EU a ČR podporující inovace.

Prerekvizity

Náklady a ceny, stavební podnik, ekonomika investic, řízení projektů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Cena a její funkce. Teorie ceny.

2. Cenová politika státu. Systém cen. Regulace cen.

3. Cenové indexy. Inflace. Ochrana trhu.

4. Cenová politika firmy.

5. Náklady a tvorba ceny.

6. Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.

7. Kreativita, výzkum a vývoj jako zdroj inovací.

8. Strategie a inovační proces v podniku.

9. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví v ČR.

10. Oceňování průmyslového a duševního vlastnictví jako nehmotného majetku.

11. Měření a hodnocení inovací. Náklady a efekty inovací. Index inovací. Bod inovační rovnováhy.

12. Instituce a informační systém pro inovace v EU a v ČR. Unie inovací EU.

13. Dokumenty EU a ČR podporující inovace.