Detail předmětu

Finanční management

DVB070 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět bude zaměřen na prezentaci současných teoretických trendů v podnikových financích a jejích realizovatelnost v praxi. Hlavní témata zařazena do výuky předmětů budou vycházet z teorie hodnotového managementu ve financích podniků, tj. zejména prezentace přístupů k určování hodnoty podniku, studium procesů fúzí a akvizic, možnosti optimalizace kapitálové struktury podniku, určování nákladů kapitálu, modifikované metody hodnocení plánů rozvoje podniku, analýza faktorů výkonnosti podniku a platebního rizika podniku.

Garant předmětu

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými přístupy a praktickými postupy rozhodování ve finančním řízení nefinančních podniků.

Prerekvizity

Znalost financí podniku na magisterské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je na základě úrovně vypracování odborné eseje, zejména aktuálnosti literární rešerše a diskuse teoretických a empirických výsledků v řešené oblasti. Témata budou zadávána individuálně na základě výzkumné orientace studenta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
2.-3. Měření a hodnocení výkonnosti podniků
4.-6. Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
7.-9. Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
10.-11. Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
12.-13. Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.