Detail předmětu

Finanční management

Akademický rok 2022/23

DVB070 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKA-E letní semestr 1. ročník

Předmět bude zaměřen na prezentaci současných teoretických trendů v podnikových financích a jejích realizovatelnost v praxi. Hlavní témata zařazena do výuky předmětů budou vycházet z teorie hodnotového managementu ve financích podniků, tj. zejména prezentace přístupů k určování hodnoty podniku, studium procesů fúzí a akvizic, možnosti optimalizace kapitálové struktury podniku, určování nákladů kapitálu, modifikované metody hodnocení plánů rozvoje podniku, analýza faktorů výkonnosti podniku a platebního rizika podniku.

Garant předmětu

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Osnova

1. Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
2.-3. Měření a hodnocení výkonnosti podniků
4.-6. Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
7.-9. Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
10.-11. Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
12.-13. Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.

Prerekvizity

Znalost financí podniku na magisterské úrovni.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255515

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních

2.-3. Měření a hodnocení výkonnosti podniků

4.-6. Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers

7.-9. Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu

10.-11. Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření

12.-13. Řízení dluhu, platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.