Detail předmětu

Teorie cen

DVB067 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Obecná teorie ceny jako součást ekonomické teorie. Teorie užitku. Teorie poptávky. Teorie hodnoty. Hodnota a cena. Produkční funkce a náklady. Nákladové křivky. Analýza nákladů. Teorie ceny v různých konkurenčních prostředích. Cenová politika firmy. Cenová politika státu. Ochrana trhu. Regulace cen. Cena a celková rovnováha ekonomického systému. Inflace. Analýza nákladů inflace. Cenové indexy. Chování cen v čase. Cenová parita. Cena měny. Měnové kurzy.

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí o podstatě nákladů, ceny a hodnoty jako vzájemně propojených ekonomických kategorií. Schopnost orientace na trhu z pohledu cenové politiky firmy a cenové politiky státu. Rozvoj poznání o chování cen v čase, cenové regulaci, cenových indexech, cenových kurzech, inflaci. Získání komplexního pohledu na cenový sytém.

Prerekvizity

Makro a mikroekonomická problematika oceňování majetku obecně, chování firem na trhu, spotřebitelské možnosti volby, modelové chování trhu a cenové zásady pro subjekty.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní. Zahrnuje zahrnuje test z teoretických poznatků a hodnocení seminární práce na aktuální téma související s vyučovanou problematikou a tématem disertační práce.

Cíl

Zdůraznit pozici cen ve veškerém ekonomickém dění v návaznosti na makro a mikroekonomickou problematiku. Cena jako nositel rozhodovací činnosti

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Pozice ceny a cenových hladin v makroekonomice.
2. Cena a její funkce v mikroekonomické problematice.
3. Teorie hodnoty a cena.
4. Teorie užitku a použití ceny.
5. Náklady a tvorba ceny.
6. Nákladové křivky, analýza nákladů.
7. Náklady a cena podle odvětvových ekonomik.
8. Cenová politika státu.
9. Cenová politika firmy.
10. Ochrana trhu, dotčená legislativa.
11. Regulace cen a její použitelnost.
12. Chování cen v čase, měnové kurzy.
13. Cenová parita a její využití v rámci EU.