Detail předmětu

Teorie cen

Akademický rok 2023/24

DVB067 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

Obecná teorie ceny jako součást ekonomické teorie. Teorie užitku. Teorie poptávky. Teorie hodnoty. Hodnota a cena. Produkční funkce a náklady. Nákladové křivky. Analýza nákladů. Teorie ceny v různých konkurenčních prostředích. Cenová politika firmy. Cenová politika státu. Ochrana trhu. Regulace cen. Cena a celková rovnováha ekonomického systému. Inflace. Analýza nákladů inflace. Cenové indexy. Chování cen v čase. Cenová parita. Cena měny. Měnové kurzy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zdůraznit pozici cen ve veškerém ekonomickém dění v návaznosti na makro a mikroekonomickou problematiku. Cena jako nositel rozhodovací činnosti

Znalosti

Znalosti základů ekonomické teorie ceny. Schopnost orientace v cenové politice.

Osnova

1. Pozice ceny a cenových hladin v makroekonomice.
2. Cena a její funkce v mikroekonomické problematice.
3. Teorie hodnoty a cena.
4. Teorie užitku a použití ceny.
5. Náklady a tvorba ceny.
6. Nákladové křivky, analýza nákladů.
7. Náklady a cena podle odvětvových ekonomik.
8. Cenová politika státu.
9. Cenová politika firmy.
10. Ochrana trhu, dotčená legislativa.
11. Regulace cen a její použitelnost.
12. Chování cen v čase, měnové kurzy.
13. Cenová parita a její využití v rámci EU.

Prerekvizity

Makro a mikroekonomická problematika oceňování majetku obecně, chování firem na trhu, spotřebitelské možnosti volby, modelové chování trhu a cenové zásady pro subjekty.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Pozice ceny a cenových hladin v makroekonomice.

2. Cena a její funkce v mikroekonomické problematice.

3. Teorie hodnoty a cena.

4. Teorie užitku a použití ceny.

5. Náklady a tvorba ceny.

6. Nákladové křivky, analýza nákladů.

7. Náklady a cena podle odvětvových ekonomik.

8. Cenová politika státu.

9. Cenová politika firmy.

10. Ochrana trhu, dotčená legislativa.

11. Regulace cen a její použitelnost.

12. Chování cen v čase, měnové kurzy.

13. Cenová parita a její využití v rámci EU.