Detail předmětu

Teorie managementu

DV80 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět je zaměřen na strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus. Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management. Systémový přístup. Kontingenční přístup. Change management. Znalostní management. Procesní management. Time management. Humen resources management. Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Garant předmětu

prof. Ing. Vojtěch Koráb, MBA

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

Znalost podnikového managementu v rozsahu přednášek I a II, všeobecná znalost ekonomických věd.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management.
Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Systémový přístup.
Kontingenční přístup.
Change management.
Znalostní management.
Procesní management.
Time management.
Humen resources management.
Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.