Detail předmětu

Teorie managementu

Akademický rok 2023/24

DV80 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

Předmět je zaměřen na strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Systémový přístup.
Kontingenční přístup.
Change management.
Znalostní management.
Procesní management.
Time management.
Humen resources management.
Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management.
Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Osnova

Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Systémový přístup.
Kontingenční přístup.
Change management.
Znalostní management.
Procesní management.
Time management.
Humen resources management.
Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Prerekvizity

Znalost podnikového managementu v rozsahu přednášek I a II, všeobecná znalost ekonomických věd.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus. Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management. Systémový přístup. Kontingenční přístup. Change management. Znalostní management. Procesní management. Time management. Humen resources management. Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.