Detail předmětu

Projektový management

DV78 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení Definice a obsah jednotlivých fází projektu Postupy při zavádění a využívání projektového řízení Zásady používání počítačové podpory projektového řízení

Garant předmětu

doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Studenti jsou schopni připravit návrh projektu s využitím moderních metod projektového řízení a získají přehled o postupech, kterými lze řídit projekt prostřednictvím projektových týmů. Studenti jsou připraveni vykonat zkoušku a získat certifikát IPMA stupně D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní pojmy projektového řízení, historický vývoj
2. Vymezení obsahu a formy projektů
3. Životní fáze projektu
4. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby
5. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů
6. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování stavebního díla a projektu výstavby
7. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu
8. Systém plánování projektu výstavby, techniky plánování projektu, termínové plánování
9. Síťová analýza, plánování zdrojů a jeho výstupy, nákladové a finanční plánování
10. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky investičního projektu
11. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
12. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
13. Počítačová podpora projektového řízení