Detail předmětu

Projektový management

Akademický rok 2023/24

DV78 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / MGS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS zimní semestr 2. ročník

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení
Definice a obsah jednotlivých fází projektu
Postupy při zavádění a využívání projektového řízení
Zásady používání počítačové podpory projektového řízení

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti jsou schopni připravit návrh projektu s využitím moderních metod projektového řízení a získají přehled o postupech, kterými lze řídit projekt prostřednictvím projektových týmů. Studenti jsou připraveni vykonat zkoušku a získat certifikát IPMA stupně D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Osnova

1. Základní pojmy projektového řízení, historický vývoj
2. Vymezení obsahu a formy projektů
3. Životní fáze projektu
4. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby
5. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů
6. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování stavebního díla a projektu výstavby
7. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu
8. Systém plánování projektu výstavby, techniky plánování projektu, termínové plánování
9. Síťová analýza, plánování zdrojů a jeho výstupy, nákladové a finanční plánování
10. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky investičního projektu
11. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
12. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
13. Počítačová podpora projektového řízení

Prerekvizity

Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní pojmy projektového řízení, historický vývoj 2. Vymezení obsahu a formy projektů 3. Životní fáze projektu 4. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby 5. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů 6. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování stavebního díla a projektu výstavby 7. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu 8. Systém plánování projektu výstavby, techniky plánování projektu, termínové plánování 9. Síťová analýza, plánování zdrojů a jeho výstupy, nákladové a finanční plánování 10. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky investičního projektu 11. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika 12. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu 13. Počítačová podpora projektového řízení