Detail předmětu

Management investičních projektů

DV77 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Simulace a modelování investičních projektů v podmínkách nejistoty. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Finanční stabilita podniku v souvislosti s jeho investičním programem. Optimální finanční struktura. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Simulace a modelování projektů – obecné teorie
2. Zákony související s přípravou a realizací investičních projektů
3. Studie proveditelnosti z pohledu soukromého sektoru.
4. Studie proveditelnosti z pohledu veřejného sektoru.
5. Analýza nákladů a užitků (CBA)
6. Model HDM-4
7. Řízení rizika projektů
8. Flexibilita investičních projektů (reálné opce)
9. Simulace Monte Carlo – příprava vstupních dat
10. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů
11. Postaudit projektů
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru