Detail předmětu

Management investičních projektů

Akademický rok 2023/24

DV77 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / MGS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS zimní semestr 2. ročník

Simulace a modelování investičních projektů v podmínkách nejistoty. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Finanční stabilita podniku v souvislosti s jeho investičním programem. Optimální finanční struktura. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Osnova

1. Simulace a modelování projektů – obecné teorie
2. Zákony související s přípravou a realizací investičních projektů
3. Studie proveditelnosti z pohledu soukromého sektoru.
4. Studie proveditelnosti z pohledu veřejného sektoru.
5. Analýza nákladů a užitků (CBA)
6. Model HDM-4
7. Řízení rizika projektů
8. Flexibilita investičních projektů (reálné opce)
9. Simulace Monte Carlo – příprava vstupních dat
10. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů
11. Postaudit projektů
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru

Prerekvizity

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Simulace a modelování projektů – obecné teorie 2. Zákony související s přípravou a realizací investičních projektů 3. Studie proveditelnosti z pohledu soukromého sektoru. 4. Studie proveditelnosti z pohledu veřejného sektoru. 5. Analýza nákladů a užitků (CBA) 6. Model HDM-4 7. Řízení rizika projektů 8. Flexibilita investičních projektů (reálné opce) 9. Simulace Monte Carlo – příprava vstupních dat 10. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů 11. Postaudit projektů 12. Případové studie – projekt soukromého sektoru 13. Případová studie – projekt veřejného sektoru