Detail předmětu

Podnikový management

DV75 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Poznání podstaty, cílů, strukturalizace a způsobů aplikace managementu na úrovni podniku. Požadavky kladené na manažera, jeho očekávané vlastnosti a role. Seznámení s vývojem, uvedení jednotlivých škol s akcentem na Systém řízení u firmy Baťa. Strukturalizace managementu dle funkcí a prvků. Podrobný výklad jednotlivých prvků. Plánování, organizování. Typologie organizačních struktur. Aplikovatelné podnikatelské subjekty.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

Student musí mít znalosti ekonomiky a organizace podniku

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Seznámit posluchače se základy managementu, základními pojmy, obsahem, strukturalizací a praktickým uplatňováním. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod k managementu
2.Vlastnosti podnikatele
3.Management,cíle,funkce,prvky
4.Strategie,plánování
5.Organizování: Pravomoc,odpovědnost,rozpětí
6.Organizování: Podnikatelské subjekty .Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost
7.Organizování: Podnikatelské subjekty. Společnost s ručením omezeným
8.Organizování: Podnikatelské subjekty. Akciová společnost
9.Organizování: Organizační struktura - organizování
10.Organizování :Organizační struktura
11.Stimulace,motivace
12.Kontrola
13.Rozhodovací proces