Detail předmětu

Podnikový management

Akademický rok 2023/24

DV75 předmět zařazen v 1 studijním plánu

D-K-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Poznání podstaty, cílů, strukturalizace a způsobů aplikace managementu na úrovni podniku. Požadavky kladené na manažera, jeho očekávané vlastnosti a role. Seznámení s vývojem, uvedení jednotlivých škol s akcentem na Systém řízení u firmy Baťa. Strukturalizace managementu dle funkcí a prvků. Podrobný výklad jednotlivých prvků. Plánování, organizování. Typologie organizačních struktur. Aplikovatelné podnikatelské subjekty.

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámit posluchače se základy managementu, základními pojmy, obsahem, strukturalizací a praktickým uplatňováním. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu.

Osnova

1.Úvod k managementu
2.Vlastnosti podnikatele
3.Management,cíle,funkce,prvky
4.Strategie,plánování
5.Organizování: Pravomoc,odpovědnost,rozpětí
6.Organizování: Podnikatelské subjekty .Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost
7.Organizování: Podnikatelské subjekty. Společnost s ručením omezeným
8.Organizování: Podnikatelské subjekty. Akciová společnost
9.Organizování: Organizační struktura - organizování
10.Organizování :Organizační struktura
11.Stimulace,motivace
12.Kontrola
13.Rozhodovací procesPrerekvizity

Student musí mít znalosti ekonomiky a organizace podniku

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Úvod k managementu 2.Vlastnosti podnikatele 3.Management,cíle,funkce,prvky 4.Strategie,plánování 5.Organizování: Pravomoc,odpovědnost,rozpětí 6.Organizování: Podnikatelské subjekty .Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost 7.Organizování: Podnikatelské subjekty. Společnost s ručením omezeným 8.Organizování: Podnikatelské subjekty. Akciová společnost 9.Organizování: Organizační struktura - organizování 10.Organizování :Organizační struktura 11.Stimulace,motivace 12.Kontrola 13.Rozhodovací proces