Detail předmětu

Inovační management

Akademický rok 2023/24

DV74 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

Předmět se zabývá inovacemi a jejich významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků se zaměřením na stavebnictví. Postupně jsou probírány základní pojmy této disciplíny ve vazbě na právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Pojednáno je zejména o teorii inovací, typech inovací, o inovačním procesu, jeho zdrojích a o řízení inovací. Postupně je probírána také problematika znalostního managementu a ochrany duševního vlastnictví ve vazbě na výzkum a vývoj jako zdroj inovací. Představeny jsou modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při inovacích, včetně problematiky finanční a nefinanční podpory inovačního procesu. Měření a hodnocení inovací je zařazeno spolu s hodnotovým managementem inovací v závěrečných lekcích. Součástí předmětu je zapojení studentů do spolupráce s vybranými institucemi, inovačními centry a organizacemi, které participují na inovačních projektech.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem inovací v podnikání a jejich dopadem na konkurenceschopnost podniků a institucí spojených se stavebnictvím.

Znalosti

Orientace v problematice inovací se zaměřením na stavebnictví.

Osnova

1.Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
2.Dokumenty EU a ČR podporující inovace.
3.Řízení inovací. Instituce a informační systém pro inovace.
4.Znalostní management jako klíč k inovacím.
5.Inovační proces. Modely procesu inovace. Fáze procesu inovace.
6.Zdroje inovačního procesu. Lidské zdroje. Ochrana duševního
vlastnictví.
7.Výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
8.Podpora finanční a nefinanční inovačního procesu. Bariéry
inovačního procesu.
9.Modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
inovacích.
10.Hodnotový management jako součást managementu inovací.
11.Hodnotový management jako metodický nástroj managementu inovací.
12.Realizace fází procesu inovace. Inovační organizace. Inovační
firma.
13.Měření a hodnocení inovací. Efektivnost inovací.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor. 2.Dokumenty EU a ČR podporující inovace. 3.Řízení inovací. Instituce a informační systém pro inovace. 4.Znalostní management jako klíč k inovacím. 5.Inovační proces. Modely procesu inovace. Fáze procesu inovace. 6.Zdroje inovačního procesu. Lidské zdroje. Ochrana duševního vlastnictví. 7.Výzkum a vývoj jako zdroj inovací. 8.Podpora finanční a nefinanční inovačního procesu. Bariéry inovačního procesu. 9.Modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při inovacích. 10.Hodnotový management jako součást managementu inovací. 11.Hodnotový management jako metodický nástroj managementu inovací. 12.Realizace fází procesu inovace. Inovační organizace. Inovační firma. 13.Měření a hodnocení inovací. Efektivnost inovací.