Detail předmětu

Prostorová ekonomika

Akademický rok 2023/24

DV73 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

Strategie a územní koncepce. Územní rozvoj a územní marketing. Ekonomické zákonitosti území. Wagnerův zákon. Trh nemovitostí. Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty. Rozvojové projekty. Komunikace a ekonomické synergie. Trvale udržitelný městský rozvoj. Regionální politika

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Předmět poskytuje základní informace o prostorové ekonomice v národní i v evropské regionální politice a územním marketingu.

Znalosti

Schopnost studentu zakomponovat prostorové ekonomické aspekty do přípravy rozvojových projektů

Osnova

1.Charakteristika regionu a druhy regionů
2.Časoprostorové ekonomické teorie a metody. Lokalizační teorie
3.Strategie a územní koncepce. SWOT analýza území
4.Koncepce územní technické infrastruktury a terciální sféra
5.Územní rozvoj. Územní marketing
6.Aplikace ekonomických zákonitostí do území. Nabídka a poptávka města a regionu
7.Ekonomika a prostorové uspořádání měst a městských regionů
8.Wagnerův zákon. Trh právních norem Ronalda Coaseho. Nástroje přímé městské ekonomické politiky. Řízení veřejných městských služeb(přímé řízení,správa, koncese) Trh nemovitostí. Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje
9.Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty
10.Realizace rozvojových projektů
11.Komunikace a ekonomické synergie:Vědecké a technologické parky. Světová střediska obchodu a podnikání. Příjem podniků na území, informační pomoc, pomoc při exportu, pomoc při transferu technologií, rozvojová pomoc
12.Trvale udržitelný městský rozvoj. Koncepce Ecocity
13.Regionální politika Evropské unie

Prerekvizity

Základy ekonomických teorií, marketingu a ekonomiky stavebnictví

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Charakteristika regionu a druhy regionů 2.Časoprostorové ekonomické teorie a metody. Lokalizační teorie 3.Strategie a územní koncepce. SWOT analýza území 4.Koncepce územní technické infrastruktury a terciální sféra 5.Územní rozvoj. Územní marketing 6.Aplikace ekonomických zákonitostí do území. Nabídka a poptávka města a regionu 7.Ekonomika a prostorové uspořádání měst a městských regionů 8.Wagnerův zákon. Trh právních norem Ronalda Coaseho. Nástroje přímé městské ekonomické politiky. Řízení veřejných městských služeb(přímé řízení,správa, koncese) Trh nemovitostí. Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje 9.Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty 10.Realizace rozvojových projektů 11.Komunikace a ekonomické synergie:Vědecké a technologické parky. Světová střediska obchodu a podnikání. Příjem podniků na území, informační pomoc, pomoc při exportu, pomoc při transferu technologií, rozvojová pomoc 12.Trvale udržitelný městský rozvoj. Koncepce Ecocity 13.Regionální politika Evropské unie