Detail předmětu

Prostorová ekonomika

DV73 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Strategie a územní koncepce. Územní rozvoj a územní marketing. Ekonomické zákonitosti území. Wagnerův zákon. Trh nemovitostí. Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty. Rozvojové projekty. Komunikace a ekonomické synergie. Trvale udržitelný městský rozvoj. Regionální politika

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

Základy ekonomických teorií, marketingu a ekonomiky stavebnictví

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Předmět poskytuje základní informace o prostorové ekonomice v národní i v evropské regionální politice a územním marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Charakteristika regionu a druhy regionů
2.Časoprostorové ekonomické teorie a metody. Lokalizační teorie
3.Strategie a územní koncepce. SWOT analýza území
4.Koncepce územní technické infrastruktury a terciální sféra
5.Územní rozvoj. Územní marketing
6.Aplikace ekonomických zákonitostí do území. Nabídka a poptávka města a regionu
7.Ekonomika a prostorové uspořádání měst a městských regionů
8.Wagnerův zákon. Trh právních norem Ronalda Coaseho. Nástroje přímé městské ekonomické politiky. Řízení veřejných městských služeb(přímé řízení,správa, koncese) Trh nemovitostí. Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje
9.Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty
10.Realizace rozvojových projektů
11.Komunikace a ekonomické synergie:Vědecké a technologické parky. Světová střediska obchodu a podnikání. Příjem podniků na území, informační pomoc, pomoc při exportu, pomoc při transferu technologií, rozvojová pomoc
12.Trvale udržitelný městský rozvoj. Koncepce Ecocity
13.Regionální politika Evropské unie