Detail předmětu

Teorie cen

DV71 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Obecné teorie ceny jako součást ekonomické teorie. Teorie užitku. Teorie poptávky. Teorie hodnoty. Hodnota a cena. Produkční funkce a náklady. Nákladové křivky. Analýza nákladů. Teorie ceny v různých konkurenčních prostředích. Cenová politika firmy. Cenová politika státu. Ochrana trhu. Regulace cen. Cena a celková rovnováha ekonomického systému. Inflace. Analýza nákladů inflace. Cenové indexy. Chování cen v čase. Cenová parita. Cena měny. Měnové kurzy.

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

Makro a mikroekonomická problematika oceňování majetku obecně, chování firem na trhu, spotřebitelské možnosti volby, modelové chování trhu a cenové zásady pro subjekty s cílem uspět a rozvíjet se.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Zdůraznit pozici cen ve veškerém ekonomickém dění v návaznosti na makro a mikroekonomickou problematiku. Cena jako nositel rozhodovací činnosti

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Pozice ceny a cenových hladin v makroekonomice
2. Cena a její funkce v mikroekonomické problematice
3. Teorie hodnoty a cena
4. Teorie užitku a použití ceny
5. Náklady a tvorba ceny
6. Nákladové křivky, analýza nákladů
7. Náklady a cena podle odvětvových ekonomik
8. Cenová politika státu
9. Cenová politika firmy
10. Ochrana trhu, dotčená legislativa
11. Regulace cen a její použitelnost
12. Chování cen v čase, měnové kurzy.
13. Cenová parita a její využití v rámci EU