Detail předmětu

Řízení odtoku vody z povodí

DSB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase, regulační obvod, metody in-line, on-lina a off-line, automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat, vodohospodářský dispečink, operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloš Starý, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Základní znalosti na úrovni magisterského studia z matematiky, fyziky, hydrologie, nádrží a vodohospodářských soustav.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Znalosti potřebné pro zpracování návrhu a výstavbu řídícího systému odtoku vody z povodí v rámci vodohospodářské soustavy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase.
2. Regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line.
3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat.
4. Vodohospodářský dispečink.
5.–7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace.
8.–13. Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace.