Detail předmětu

Řízení odtoku vody z povodí

Akademický rok 2023/24

DSB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DKA-V zimní semestr 2. ročník

Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase, regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line, automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat, vodohospodářský dispečink, operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Znalosti potřebné pro zpracování návrhu a výstavbu řídícího systému odtoku vody z povodí v rámci vodohospodářské soustavy

Znalosti

Dodatečné znalosti týkající se operativního řízení odtoku vody z povodí pomocí izolovaných nádrží a vodohospodářských soustav

Osnova

1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase.
2. Regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line.
3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat.
4. Vodohospodářský dispečink.
5.–7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace.
8.–13. Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace.

Prerekvizity

Základní znalosti na úrovni magisterského studia z matematiky, fyziky, hydrologie, nádrží a vodohospodářských soustav.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase.

2. Schéma regulačního obvodu, metody řízení in-line, on-lina a off-line.

3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat.

4. Vodohospodářský dispečink.

5.–7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace.

8.–13. Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace.