Detail předmětu

Metody umělé inteligence ve vodním hospodářství

DSB026 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Problematika neurčitosti v modelování srážkoodtokového procesu, náhodné procesy, vágní popis veličin, princip adaptivity, učící se systémy, aplikace umělých neuronových sítí, aplikace fuzzy modelů, aplikace genetických algoritmů.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloš Starý, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Hydrologie, hydraulika, matematika, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, fyzika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Aplikace základních metod umělé inteligence v hydrologii a ve vodním hospodářství

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Problematika neurčitosti v hydrologii a vodním hospodářství.
2. Princip adaptivity a učící se systémy.
3.–4. Neuronové sítě a jejich simulátory.
5.–7. Aplikace neuronových sítí na řešení vybraných problémů.
8.–9. Fuzzy modely.
10.–11. Aplikace fuzzy modelů.
12.–13. Genetické algoritmy a jejich aplikace.