Detail předmětu

Hydropedologie

Akademický rok 2023/24

DSB023 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie.
Rovnice proudění.
Hydraulické charakteristiky půdy.
Práce v laboratoři - měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půd.
Variabilita hydropedologických veličin.
Geostatika půd.
Mísitelné proudění.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Rozšíření znalostí z vybraných částí hydropedologie, samostatné řešení hydropedologických úloh v laboratoři a teoretické znalosti zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Znalosti

Studenti individuálně zpracují seminární práci z oblasti Inženýrské hydropedologie v souvislosti s řešenou doktorskou prací

Osnova

1. Základy hydropedologie.
2. Půdní hydrostatika – potenciál půdní vody.
3. Hydrodynamika půdní vody.
4. Rovnice proudění a její řešení.
5.–6. Hydraulické charakteristiky – aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar.
7. Program RETC.
8. Infiltrace.
9.–10. Variabilita hydropedologických veličin.
11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné.
12.–13. Mísitelné proudění – popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek.

Prerekvizity

Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy hydropedologie. 2. Půdní hydrostatika – potenciál půdní vody. 3. Hydrodynamika půdní vody. 4. Rovnice proudění a její řešení. 5.–6. Hydraulické charakteristiky – aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar. 7. Program RETC. 8. Infiltrace. 9.–10. Variabilita hydropedologických veličin. 11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné. 12.–13. Mísitelné proudění – popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek.