Detail předmětu

Hydropedologie

DSB023 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie. Rovnice proudění. Hydraulické charakteristiky půdy. Práce v laboratoři - měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půd. Variabilita hydropedologických veličin. Geostatika půd. Mísitelné proudění.

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Prerekvizity

Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Rozšíření znalostí z vybraných částí hydropedologie, samostatné řešení hydropedologických úloh v laboratoři a teoretické znalosti zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základy hydropedologie.
2. Půdní hydrostatika – potenciál půdní vody.
3. Hydrodynamika půdní vody.
4. Rovnice proudění a její řešení.
5.–6. Hydraulické charakteristiky – aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar.
7. Program RETC.
8. Infiltrace.
9.–10. Variabilita hydropedologických veličin.
11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné.
12.–13. Mísitelné proudění – popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek.