Detail předmětu

Hydropedologie

Akademický rok 2023/24

DS73 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie
Rovnice proudění
Hydraulické charakteristiky půdy
Práce v laboratoři - měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půd
Variabilita hydropedologických veličin
Geostatika půd
Mísitelné proudění

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Rozšíření znalostí z vybraných částí hydropedologie, samostatné řešení hydropedologických úloh v laboratoři a teoretické znalosti zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Znalosti

Studenti individuálně zpracují seminární práci z oblasti Inženýrské hydropedologie v souvislosti s řešenou doktorskou prací

Osnova

1. Základy hydropedologie
2. Půdní hydrostatika - potenciál půdní vody
3. Hydrodynamika půdní vody
4. Rovnice proudění a její řešení
5.-6. Hydraulické charakteristiky - aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar
7. Program RETC
8. Infiltrace
9.-10. Variabilita hydropedologických veličin
11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné
12.-13. Mísitelné proudění - popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek

Prerekvizity

Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy hydropedologie 2. Půdní hydrostatika - potenciál půdní vody 3. Hydrodynamika půdní vody 4. Rovnice proudění a její řešení 5.-6. Hydraulické charakteristiky - aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar 7. Program RETC 8. Infiltrace 9.-10. Variabilita hydropedologických veličin 11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné 12.-13. Mísitelné proudění - popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek