Detail předmětu

Hydrologie

Akademický rok 2023/24

DS71 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

Základy stochastické hydrologie, modelování umělých průtokových řad, modelování syntetických dešťů, problematika časového a prostorového rozdělení srážek, meteorologické radary a meteorologické družice, numerické meteorologické předpovědní modely, modely srážkoodtokového procesu v malých a velkých povodích, operativní předpovědi odtoku vody z povodí, extrémní průtoky

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Schopnost podrobné orientace v hydrogické problematice, samostatné řešení náročných hydrologických úloh, výchozí teoretické znalosti pro
navazující doktorské studium zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Znalosti

Doktorand získá znalosti umožňující aplikovat metody stochastické hydrologie a operativní hydrologie při zpracování disertační práce

Osnova

1. Základy stochastické hydrologie
2. Modelování umělých průtokových řad
3. Modelování syntetických dešťů.
4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím.
5. Meteorologické radary, meteorologické družice
6. Numerické předpovědní modely srážek
7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích
8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích
9.-11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí
12.-13. Extrémní průtoky

Prerekvizity

Základy znalosti z vyšší matematiky, statistiky a teorie pravděpodobnosti, fyziky. Hlubší znalosti z hydrologie na úrovni magisterského studia

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy stochastické hydrologie 2. Modelování umělých průtokových řad 3. Modelování syntetických dešťů. 4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím. 5. Meteorologické radary, meteorologické družice 6. Numerické předpovědní modely srážek 7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích 8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích 9.-11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí 12.-13. Extrémní průtoky