Detail předmětu

Hydrotechnické stavby

Akademický rok 2023/24

DRB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DKA-V zimní semestr 2. ročník

Aplikace výpočtu přepadu přes nízký jezový práh
Povrchový vodní skok, návrh a posouzení divergentního vývaru.
Dotěsnění podzákladí jezů a bočního obtékání zavazovacích křídel
Pohyblivé jezy s hradící konstrukcí klapkovou a segmentovou (výpočet a návrh konstrukcí) a vakovou (výpočet a návrh vaku).
Výpočet a návrh provizorního hrazení hradlového a hradidlového.
Konstrukční detaily a příslušenství pohyblivých jezů, pohybovací prvky a mechanizmy jezových uzávěrů, manipulační a spojovací lávky.
Zásady sestavování manipulačního řádu pohyblivých jezů

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Výpočet a návrh moderních jezových uzávěrů pohyblivých jezů -klapkový, segmentový, vakový. Informativní statický výpočet uzávěrů. Posouzení vhodnosti návrhu z hlediska manipulace pro zajištění odběrů i pro převádění maximálních průtoků

Osnova

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi.
2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu.
3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu.
4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar.
5. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu.
6. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu.
7. Výpočet a návrh podjezí včetně opevnění.
8. Návrh a výpočet příslušenství vakového jezu.
9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru.
10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru.
11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového provizorního hrazení.
12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě.
13. Odborná exkurze.

Prerekvizity

Klasické pevné jezy a jezy s pohyblivou hradící konstukcí, zásady pro navrhování ocelových hydrotechnických konstrukcí, funkce vodohospodářských soustav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi. 2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu. 3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu. 4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar. 5. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu. 6. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu. 7. Výpočet a návrh podjezí včetně opevnění. 8. Návrh a výpočet příslušenství vakového jezu. 9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru. 10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru. 11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového provizorního hrazení. 12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě. 13. Odborná exkurze.