Detail předmětu

Hydrotechnické stavby

DRB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Aplikace výpočtu přepadu přes nízký jezový práh Povrchový vodní skok, návrh a posouzení divergentního vývaru. Dotěsnění podzákladí jezů a bočního obtékání zavazovacích křídel Pohyblivé jezy s hradící konstrukcí klapkovou a segmentovou (výpočet a návrh konstrukcí) a vakovou (výpočet a návrh vaku). Výpočet a návrh provizorního hrazení hradlového a hradidlového. Konstrukční detaily a příslušenství pohyblivých jezů, pohybovací prvky a mechanizmy jezových uzávěrů, manipulační a spojovací lávky. Zásady sestavování manipulačního řádu pohyblivých jezů

Garant předmětu

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Prerekvizity

Klasické pevné jezy a jezy s pohyblivou hradící konstukcí, zásady pro navrhování ocelových hydrotechnických konstrukcí, funkce vodohospodářských soustav

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Výpočet a návrh moderních jezových uzávěrů pohyblivých jezů -klapkový, segmentový, vakový. Informativní statický výpočet uzávěrů. Posouzení vhodnosti návrhu z hlediska manipulace pro zajištění odběrů i pro převádění maximálních průtoků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi.
2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu.
3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu.
4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar.
5. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu.
6. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu.
7. Výpočet a návrh podjezí včetně opevnění.
8. Návrh a výpočet příslušenství vakového jezu.
9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru.
10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru.
11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového provizorního hrazení.
12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě.
13. Odborná exkurze.