Detail předmětu

Hydrotechnické stavby

Akademický rok 2023/24

DR76 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

Aplikace výpočtu přepadu přes nízký jezový práh
Povrchový vodní skok, návrh a posouzení divergentního vývaru.
Dotěsnění podzákladí jezů a bočního obtékání zavazovacích křídel
Pohyblivé jezy s hradící konstrukcí klapkovou a segmentovou (výpočet a návrh konstrukcí) a vakovou (výpočet a návrh vaku).
Výpočet a návrh provizorního hrazení hradlového a hradidlového.
Konstrukční detaily a příslušenství pohyblivých jezů, pohybovací prvky a mechanizmy jezových uzávěrů, manipulační a spojovací lávky.
Zásady sestavování manipulačního řádu pohyblivých jezů

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Výpočet a návrh moderních jezových uzávěrů pohyblivých jezů -klapkový, segmentový, vakový. Informativní statický výpočet uzávěrů. Posouzení vhodnosti návrhu z hlediska manipulace pro zajištění odběrů i pro převádění maximálních průtoků

Osnova

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi
2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu
3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni
zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu
4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar
5. Výpočet a návrh vakového jezu:
- návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu
6. - návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu
7. - výpočet a návrh podjezí včetně opevnění
8. - návrh a výpočet příslušenství vakového jezu
9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru
10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru
11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového
provizorního hrazení
12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě
13. Odborná exkurze

Prerekvizity

Klasické pevné jezy a jezy s pohyblivou hradící konstukcí, zásady pro navrhování ocelových hydrotechnických konstrukcí, funkce vodohospodářských soustav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi 2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu 3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu 4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar 5. Výpočet a návrh vakového jezu: - návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu 6. - návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu 7. - výpočet a návrh podjezí včetně opevnění 8. - návrh a výpočet příslušenství vakového jezu 9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru 10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru 11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového provizorního hrazení 12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě 13. Odborná exkurze