Detail předmětu

Fyzikální modelování ve vodním hospodářství

DR73 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Předmět prezentuje teorii, metodiku i nástroje k realizaci modelového fyzikálního výzkumu v návaznosti na potřeby matematických modelů hydrodynamických jevů. Výklad je doplněn ověřováním vybraných složitých proudových struktur na vlastních dílech. Posluchači se seznámí s typy hydraulických modelů na různých zkušebních okruzích, získají přehled o používané měřicí a vyhodnocovací technice včetně metod zpracování výsledků.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Prerekvizity

Matematika, fyzika, odborné předměty oboru vodní stavby

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Výuka navazuje na oblast fyziky, hydrauliky a odborných vodohospodářských předmětů. Posluchač získá znalosti o teorii modelování hydraulických jevů a procesů při možném omezení měřítka modelové podobnosti. Rozšíří přehled o moderní využívané měřicí technice používané včetně bezkontaktních měřicích metod (laserové, ultrazvukové) pro identifikaci struktury proudění. S měřicí technikou i hydraulickými okruhy se seznámí přímo v laboratoři při probíhajících zkouškách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů
2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů
3.,4. Měřicí a vyhodnocovací technika
5.,6. Modelový výzkum tlakových okruhů
7.,8. Modelový výzkum říčních tratí
9.,10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad
11.,12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí
13. Měření na skutečných dílech