Detail předmětu

Fyzikální modelování ve vodním hospodářství

Akademický rok 2023/24

DR73 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

Předmět prezentuje teorii, metodiku i nástroje k realizaci modelového fyzikálního výzkumu v návaznosti na potřeby matematických modelů hydrodynamických jevů. Výklad je doplněn ověřováním vybraných složitých proudových struktur na vlastních dílech. Posluchači se seznámí s typy hydraulických modelů na různých zkušebních okruzích, získají přehled o používané měřicí a vyhodnocovací technice včetně metod zpracování výsledků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Výuka navazuje na oblast fyziky, hydrauliky a odborných vodohospodářských předmětů. Posluchač získá znalosti o teorii modelování hydraulických jevů a procesů při možném omezení měřítka modelové podobnosti. Rozšíří přehled o moderní využívané měřicí technice používané včetně bezkontaktních měřicích metod (laserové, ultrazvukové) pro identifikaci struktury proudění. S měřicí technikou i hydraulickými okruhy se seznámí přímo v laboratoři při probíhajících zkouškách.

Osnova

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů
2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů
3.,4. Měřicí a vyhodnocovací technika
5.,6. Modelový výzkum tlakových okruhů
7.,8. Modelový výzkum říčních tratí
9.,10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad
11.,12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí
13. Měření na skutečných dílech

Prerekvizity

Matematika, fyzika, odborné předměty oboru vodní stavby

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů 2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů 3.,4. Měřicí a vyhodnocovací technika 5.,6. Modelový výzkum tlakových okruhů 7.,8. Modelový výzkum říčních tratí 9.,10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad 11.,12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí 13. Měření na skutečných dílech