Detail předmětu

Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin

Akademický rok 2023/24

DR72 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

Dosáhnout poznatky o nejmodernější měřicí technice pro měření veličin na hydraulických modelech i in-situ. Využitelnost bezkontaktních metod - laserová dopplerovská anemometrie, ultrazvuková anemometrie, jejich výhody a úskalí. Měřitelnost parametrů na rozměrově malých objektech a v rotujících či pohyblivých částech okruhů. Technika a postupy pro realizaci úředních měření a měření v akreditovaných laboratořích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Oblast navazuje na znalosti matematiky, fyziky, hydrauliky, hydrologie. Absolvent získá přehled o kontaktních a nejmodernějších bezkontaktních měřicích metodách. Kalibrace měřidel a měřicích systémů. Přehled o možnostech měření struktury proudu. Využitelnost integračních metod při měření parametrů proudění. Měření v extrémních podmínkách (nízké a vysoké rychlosti). Autorizované měření hydraulických veličin. Akreditace laboratoří a legislativní požadavky.

Osnova

1.-4.Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů
5.- 8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody.
9. Měření tlaků, sil a momentů.
10.Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky
11.Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře
12.Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva)
13.Měření v pohybujícím se prostoru

Prerekvizity

Matematika, fyzika, hydraulika, hydromechanika, základy statistiky

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-4.Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů 5.- 8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody. 9. Měření tlaků, sil a momentů. 10.Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky 11.Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře 12.Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva) 13.Měření v pohybujícím se prostoru