Detail předmětu

Hydromechanika

Akademický rok 2023/24

DR71 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

Studium zahrnuje zejména oblast proudění newtonských kapalin, okrajově je uvedena i oblast toku kapalin nenewtonského typu. V základu předmětu jsou rozebírány teoretické obecné vztahy pro kinematiku vazkých tekutin – tři základní rovnice. Předmět uvádí současné poznatky z problematiky proudění v tlakových systémech i v tratích s volnou hladinou při ustáleném i neustáleném režimu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Absolvent navazuje na znalosti základních předmětů hydraulika, hydrologie, matematika a fyzika. Rozšíří znalosti v hydraulice zejména v oblasti proudění se složitou strukturou. Získané poznatky základního typu mechaniky kontinua jsou aplikovatelné pro projekční a zejména výzkumnou praxi při využívání matematických modelů proudění kapaliny.

Osnova

1.Kapalné kontinuum
2.,3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu
4. Pásma pohybu
5. Podobnost jevů v hydrodynamice
6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit
7.,8. Proudění v otevřených korytech
9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech
10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách
11.,12. Proudění v difuzorovém režimu
13. Nenewtonské modely

Prerekvizity

Fyzika, hydraulika, matematika, odborné předměty v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Kapalné kontinuum 2.,3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu 4. Pásma pohybu 5. Podobnost jevů v hydrodynamice 6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit 7.,8. Proudění v otevřených korytech 9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech 10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách 11.,12. Proudění v difuzorovém režimu 13. Nenewtonské modely