Detail předmětu

Čištění odpadních vod

DPB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Cílem předmětu je seznámení s pokrokovými technologiemi čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, odstraňování obtížně rozložitelných látek, anaerobního čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost orientace v technologických procesech pokrokových technologií čištění odpadních vod, navrhovat pokrokové čistírny odpadních vod, provádět výpočty množství a jakosti odpadních vod a návrh dimenzí technologických uzlů.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod městských a průmyslových

Korekvizity

Technologie používané pro úpravu vody

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Pokrokové metody čištění, odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, anaerobní čištění odpadních vod, hygienizace kalů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do pokrokových technologií čištění OV.
2. Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací.
3. Biologické odstraňování fosforu.
4. Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu.
5. Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin.
6. Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod.
7. Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod.
8. Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů.
9. Zpracování a znovuvyužití odpadních vod.
10. Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod.
11. Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod.
12. Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod.
13. Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.