Detail předmětu

Čištění odpadních vod

Akademický rok 2023/24

DPB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Cílem předmětu je seznámení s pokrokovými technologiemi čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, odstraňování obtížně rozložitelných látek, anaerobního čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Pokrokové metody čištění, odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, anaerobní čištění odpadních vod, hygienizace kalů.

Znalosti

Student zvládne pokrokové metody čištění, odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, anaerobní čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Osnova

1. Úvod do pokrokových technologií čištění OV.
2. Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací.
3. Biologické odstraňování fosforu.
4. Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu.
5. Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin.
6. Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod.
7. Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod.
8. Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů.
9. Zpracování a znovuvyužití odpadních vod.
10. Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod.
11. Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod.
12. Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod.
13. Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod městských a průmyslových

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do pokrokových technologií čištění OV. 2. Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací. 3. Biologické odstraňování fosforu. 4. Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu. 5. Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin. 6. Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod. 7. Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod. 8. Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů. 9. Zpracování a znovuvyužití odpadních vod. 10. Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod. 11. Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod. 12. Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod. 13. Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.