Detail předmětu

Městské odvodnění

Akademický rok 2023/24

DP62 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

Předmět se podrobně zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty (stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí apod.) Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Předmět přináší informace o činnosti stokové sítě a o odvodňování urbanizovaných celků. Předmět seznamuje s postupem návrhu stokových sítí, se související legislativou a s problémy při výstavbě stokových sítí. Dále se zabývá podrobným zpracováním výpočtů pro návrh dimenzí stokových sítí (hydrologie dešťů, množství splaškových odpadních vod)

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu: plánování, návrh, řízení a rekonstrukci stokových sítí včetně hydroinformatiky.

Osnova

1) Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy
2) Druhy stokových sítí a jejich schémata
3) Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod
4) Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů
5) Hydraulika - shrnutí principů pro netlakové proudění
6) Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích
7) Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže
8) Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích
9) Obsluha a údržba stokových sítí
10) Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace)
11) Výstavba stokových sítí
12) Rekonstrukce stokových sítí
13) Informace o zkoušce, rezerva, procvičení probrané problematiky

Prerekvizity

Hydraulika, Hydrologie, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1) Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy 2) Druhy stokových sítí a jejich schémata 3) Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod 4) Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů 5) Hydraulika - shrnutí principů pro netlakové proudění 6) Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích 7) Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže 8) Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích 9) Obsluha a údržba stokových sítí 10) Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace) 11) Výstavba stokových sítí 12) Rekonstrukce stokových sítí 13) Informace o zkoušce, rezerva, procvičení probrané problematiky