Detail předmětu

Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcí

Akademický rok 2023/24

DO62 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / KDS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / KDS zimní semestr 2. ročník

Teoretická báze evropských normativních dokumentů pro navrhování spřažených konstrukcí a principy navrhování nosných prvků, dílců a konstrukčních systémů i jejich přípojů ve smyslu těchto předpisů. Pricipy statického a konstrukčního řešení kompozitních konstrukcí z kombinací různých materiálů. Navrhování a posuzování spřažených prvků a dílců - předpoklady návrhu a návrhové postupy. Návrhová únosnost kompozitních konstrukcí. Osově tlačené pruty. Ohýbané pruty. Kombinace namáhání. Únava. Navrhování kompozitních (zejména ocelobetonových) konstrukcí na účinky požáru. Aplikace spřažených ocelobetonových nosných prvků a dílců ve stavebních konstrukcích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Osnova

1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů.
2.-3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti.
4.-5. Mezní stavy únosnosti - koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace.
6.-7. Smykové spojení.
8.-9. Mezní stavy použitelnosti - koncepce navrhování.
10. Únava.
11.-12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost.
13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.

Prerekvizity

Ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, betonové konstrukce

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů. 2.-3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti. 4.-5. Mezní stavy únosnosti - koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace. 6.-7. Smykové spojení. 8.-9. Mezní stavy použitelnosti - koncepce navrhování. 10. Únava. 11.-12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost. 13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.